Esoterisk Rådgivning

Esoterisk Rådgivning

Esoterisk Rådgivare och Medium

Ett medium är en kanal för information från andevärlden eller från en människas personliga liv.

En esoterisk rådgivare förstår, känner igen och kan känna skillnad på de olika dimensionerna och hur informationen från de olika dimensionella planen skiljer sig från varandra.

 Kontakt med AndraSidan

Jag kontaktar dina anhöriga på andra sidan. Ibland kan en kontakt kännas viktig för att på något sätt få svar på frågor och göra klart så dina kära och du själv kan gå vidare.

 

Budskap från Dina Andliga Guider och Änglar

Jag gör en energiavläsning av var dina andliga guider och änglar finns runt dig och vad de har för budskap till dig nu.

Det kan vara t.ex. kraftdjur, naturväsen, skyddsänglar, healingänglar, ärkeänglar eller andra änglar, den andra sidan, andliga guider, uppstigna mästare.

 

Budskap och information från Dina Skyddsänglar

Jag gör en energiavläsning av var dina skyddsänglar finns och vad de har för budskap till dig nu.

Energiavläsning Aura

Jag gör en energiavläsning på dina fyra aurakroppar som är olika aspekter av ditt liv och den du är nu.

 

Energiavläsning Chakra

Jag gör en energiavläsning på dina sju chakran, där dina olika livserfarenheter finns förankrade inom dig i dessa sju energicenter. 

 

Bodyreading

Jag gör en energiavläsning på dina fyra aurakroppar och dina sju chakran. De sju chakrana är energicenter för olika livserfarenheter och aurakropparna är olika uttryck för den du nu är.

 

Medial Vägledning

Har du frågor du söker svar på? Jag använder mig huvudsakligen av Akashabiblioteket för att hjälpa dig hitta svaren på de frågor du har om olika saker i livet.   

Jag spår inte din framtid, för det skulle innebära att jag styr dina val. Dina val påverkar din framtid och det ska vara dina val. Däremot läser jag av de möjligheter och öppningar som finns längs din väg bland annat utifrån de val du gjort fram till nu. Ibland kan man även missa pärlorna längs vägen då man kanske fastnat i gamla vanor eller gammalt vanetänkande.

Tidigare Liv och Framtida Liv

Är du nyfiken på dina tidigare liv? Kan de olika personligheter du varit tidigare finnas med dig inom dig idag genom de upplevelser och erfarenheter de bär med sig?

Jag använder mig av Akashabiblioteket för att hämta information om dina tidigare liv. Jag får information som är kopplad till dina svagheter, dina styrkor och dina lärdomar från de tidigare liven. Man brukar se en röd tråd från liv till liv.

Framtiden är ju inte skuren i sten, framtiden vävs av de drömmar vi när, vår längtan och sådant vi inte fullt ut kan överblicka som vi har att lära av. Ibland kan jag få fram något kopplat till framtida liv, men inte alltid. Då jag får fram något, så handlar det om framtiden utifrån hur det ser ut nu och bygger på att du fortsätter på den stig du är inne på nu.

 

Kanalisera Budskap från Ditt Högre Jag

Jag kontaktar ditt högre jag och kanaliserar ett budskap till dig från ditt högre medvetande. Ditt högre jag är den högsta aspekten av dig, där du har förbindelse med källan, ljuset, kärleken. Ditt högre jag är ofta poetisk och talar inspirerande och upplyftande till dig. 

 

Auramålning med Tolkning

Jag ser vilka färger du har i din aura och ritar det jag ser. Sedan gör jag en tolkning utifrån vilka färger jag ser omkring dig. Även färgernas placering har betydelse. En del färger har du med dig över tid och andra kan skifta snabbare alltefter vad livet gör med dig och vad du gör med livet.

 

Auramålning Relation

Jag ser aurafärgerna mellan dig och den du undrar över din relation med. Jag gör en tolkning som bygger på färgerna och deras placering i era auror. Det jag får fram handlar om relationen utifrån vad du, den som frågar, kan göra för att få in mer harmoni och balans angående din frågeställning.

 

Relationsavläsning Chakra

Jag gör en energiavläsning på era sju chakran, de energicenter som bär energin av olika livsområdens erfarenheter ni bär på. Det jag får fram handlar om relationen utifrån vad du, den som frågar, kan göra för att få in mer harmoni och balans angående din frågeställning.

Djurkommunikation

Jag gör en energiavläsning på ditt husdjur. 

 

Enbart i Älvsbyn

Platsavläsning

Upplever du att du har nån energi eller närvaro i ditt hem?

Jag läser av energin i ditt hem, det kan vara andeväsen, tung energi eller minnesspår.
Vid behov hjälper jag dig att höja energin eller hjälpa jordbundna andar över till andra sidan.

För närvarande ej på distans.

 

Reiki

Reiki betyder "universell livsenergi" och är en energimedicin som har sitt ursprung i Japan. Reiki är en friskvårdsmetod som stöder kroppens självläkningsförmåga och är en djupt avslappnande metod för stresshantering och självkännedom.   

 

Margareta

                                       

Gör en Beställning, Boka en Tid

eller Anmäl Dig till Kurs,

Andlig Afton  eller  Healing Afton:


(Lämna tom)

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -

Sinnes Ro  -  Din Väg Fram

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -

Packa gärna Din väska full med Tålamod, Tillit och Mod,    

på Din resa från oro till Lugn och från stress till Kraft.

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -  

 /28sinnesro.jpg

- - - - - - - - - - - - - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - - 

6 Oct 2015