Auramålning med Tolkning

Auramålning med Tolkning

Jag ser vilka färger du har i din aura och ritar det jag ser. Ser jag en andlig guide eller en ängel så ritar jag även den. Ser jag något mer som är av betydelse för dig, så ritar jag det jag ser.

Sedan gör jag en tolkning utifrån vilka färger jag ser omkring dig. Även färgernas placering har betydelse. En del färger har du med dig över tid och andra kan skifta snabbare alltefter vad livet gör med dig och vad du gör med livet.

Jag mejlar en bild på din auramålning och en skriftlig tolkning.

Distans

Pris: 600kr inkl. moms

/auramalning-2.jpg  /auramalning.jpg

Två exempel på hur en auramålning kan se ut. Jag mejlar ett foto på din auramålning och en skriftlig tolkning. 

                                       

Gör en Beställning, Kursanmälan eller Tidsbokning:


(Lämna tom)

/161230-roslinje-rat.jpg

Packa gärna Din väska full med Tålamod, Tillit och Mod,    

på Din resa från oro till Lugn och från stress till Kraft.

/161230-roslinje-rat.jpg