Esoterisk Rådgivare och Medium

Esoterisk Rådgivare och Medium

Ett medium är en kanal för information från andevärlden eller från en människas personliga liv.

En esoterisk rådgivare förstår, känner igen och kan känna skillnad på de olika dimensionerna och hur informationen från de olika dimensionella planen skiljer sig från varandra.

                                       

Boka en Tid:


(Lämna tom)

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -

Sinnes Ro  -  Din Väg Fram

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -

Packa gärna Din väska full med Tålamod, Tillit och Mod,    

på Din resa från oro till Lugn och från stress till Kraft.

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -  

/28sinnesro.jpg 

- - - - - - - - - - - - - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -