/161230-roslinje-rat.jpg

Välkommen till

/161230-roslinje-orat.jpg

Vad vill änglarna påminna dig om just idag?

Klicka på Änglalyktan...

/2017-en-snolykta-text.jpg

/161230-roslinje-rat.jpg

/161230-2-rosor-200-.jpg

Allt är inte alltid vad det ser ut att vara.

Åsikter och värderingar vi har

inverkar på hur vi tolkar vår omgivning.

Våra åsikter och värderingar säger mer om oss

än vad det säger om det vi har åsikter om,

eftersom vi tolkar omvärlden

utifrån vår egen ryggsäck.

 

Resan är målet.

Vi reser vidare för att komma ikapp nya insikter.

Ibland kan vi stanna upp en stund

för att upptäcka att vi har varit framme hela tiden.

 

Allt är föränderligt och allt är sant på någon nivå,

tills man inser att det är en illusion.

Allt som har ett syfte är sant just där och då.

 

Det enda som består är varat inom oss.

Allt annat är vår klädnad, vår fasad.

Allt annat är skapat och föränderligt

och är till för vår upplevelse på vår resa.

 

Upplevelser är en förutsättning för att kunna resa.

Upplevande och skapande är två sidor av samma mynt.

Den ena av dem leder alltid till den andra.

 

De illusioner som kommer fram av detta

är nödvändiga som drivkraft.

Tack vare sin inneboende kraft

att driva utvecklingen framåt då vi lär oss av dem,

så är illusioner den skugga som varat behöver

för att kunna existera i världen,

som bränsle vid behov tills livet blir självgående.

Margareta 

/161230-2-rosor-200-.jpg 

/161230-roslinje-rat.jpg

Budskap för September 2017 till oss från Ärkeängel Azrael:

Det Inre Lugnet

/arkeangel-azrael.jpg

Tillåt olika former av smärtor

att skingras, lösas upp och frigöras

till helt andra uppdrag nån helt annanstans.

Tillåt dig själv att välja glädje

och tillåt dig själv att göra en sak i taget. 

Tillåt dig att känna lättnad och tillåt dig att se klart.

Ge dig själv tillåtelse att blicka in i ditt inre universum.

Finn ditt sanna hem, du bär det ständigt med dig

och ditt sanna hem, bär dig med överallt.

Tillåt dig att hysa tillit till det. 

Gå på upptäcktsfärd i det tysta och stilla inom dig.

Se hur kärlek är visdom och visdom är kärlek.

Ge dig själv stunder då du inte behöver prestera något,

ge dig tillåtelse att då och då bara få vara. 

 

 Budskap från Ärkeängel Azrael

                            gm Margareta

 

 

Vill du veta när nästa månads orakelkort

med kanaliserat budskap till oss kommer?

Anmäl dig till nyhetsbrevet

 

/161230-roslinje-rat.jpg   

Någon sa ”Jag projicerar, alltså finns jag”

Någon annan sa ”Jag är less på att projicera, jag vill bara vara...”

En tredje sa ”Kan man inte kompromissa, projicera bara sånt man mår bra av??”

 

När vi lyssnar på andra, så färgar vi gärna det vi hör med vår egen tolkning av innebörden i det sagda. Vi har en tendens att projicera egna föreställningar i det vi får höra. Det leder ofta till missförstånd och så blir det en höna av en fjäder, ibland till och med en hel hönsgård.

Ett enkelt exempel på att projicera in egna föreställningar när någon säger något:

- Jag vill inte se en gammal film nu.

    - Va? Varför nedvärderar du filmer som är gamla?

- Öh? 

Vår tendens att projicera istället för att verkligen lyssna - innebär i enlighet med att orsaker leder till verkan - den följden att vi efter en lång rad av kommunikationsmönster hamnar i situationer som till slut för oss fram till förståelsen av hur kommunikation utvecklas till fulländning. När kommunikationen är fulländad, så är den omedelbar, telepatisk. Då har vi fullt utvecklad intuition och dit är vi på väg. Vi befinner oss på resa i den riktningen.

Det vi kan göra där vi befinner oss nu, är att vara observanta på hur vår egen kommunikation ser ut, vad är våra avsikter? Hur andras kommunikation ser ut, ingår för oss att börja se på som den spegling av oss som det är och inget annat. Det är inte besserwisser vi ska bli. Däremot kan vi behöva sätta gränser. 

Vi ska sätta gränser utan att sätta oss på andra. Är vår avsikt att vara vänlig men bestämd då vi sätter gränser, men ändå tycker någon att vi sätter oss på, trycker ner denne, så är det dennes upplevelse. Därför finns mycket som vi bara gör bäst i att helt enkelt släppa taget om. När andra skuldbelägger och rycker och drar i oss och när vi skuldbelägger och rycker och drar i andra, handlar det om att vi håller oss kvar i den tredje dimensionens mentalitet och sfär.

Det är bra om vi blir mer observanta på vår egen spontana känsla och att vi påminner oss om att det är jag som har nåt att lära mig, inte spegeln som jag kommunicerar med. Bakom den spegeln finns en annan jag, men det är spegeln jag kommunicerar med tills jag lär mig att verkligen se vem som finns bakom spegeln.

Margareta

/161230-roslinje-rat.jpg

Kosmisk omprogrammering

 

För dig som vill ha hjälp på djupet.

Behandlingen är som en energistädning i hela dig

där allt som inte hör hemma i ditt energisystem tas bort.

Distansbehandling

Behandlingen tar en timme och under den tiden ska du sitta eller ligga i enskildhet och ta emot behandlingen. Jag rekommenderar att du efter behandlingen vilar i 1-2 timmar, gärna sover en stund. Jag samarbetar med ditt och mitt eget andliga team. Läs mer...

/161230-roslinje-rat.jpg

Änglavägledning

Har du frågor du söker svar på?

Det kan vara frågor och funderingar du har rörande framtiden, kärlek, relationer, arbete, studier, ekonomi eller annat som du funderar över.

Med hjälp av dina Skyddsänglar, Änglakort och Änglabiblioteket hjälper jag dig att finna svar på dina frågor.

Jag spår inte din framtid, för det skulle innebära att jag styr dina val. Dina val påverkar din framtid och det ska vara dina val. Däremot läser jag av de möjligheter och öppningar som finns längs din väg bland annat utifrån de val du gjort fram till nu. Ibland kan man även missa pärlorna längs vägen då man kanske fastnat i gamla vanor eller gammalt vanetänkande.

En timmes telefontid

Pris: 600kr inkl. moms

/170514-vagl-m-anglarna.jpg

 

/161230-roslinje-rat.jpg  

Dimensionell vägledning

Har du frågor du söker svar på? Har du funderingar och frågor och behöver vägledning för att komma vidare. Det kan vara frågor och funderingar du har rörande framtiden, kärlek, relationer, arbete, studier, ekonomi eller annat som du funderar över.

Jag använder mig av Dimensionsvandring, Akashabiblioteket, Gudinnebiblioteket, Mästarbiblioteket, Änglabiblioteket, Galaktiska biblioteket och Änglakort för att hjälpa dig hitta svaren på de frågor du har om olika saker i livet. Förbered dina frågor i förväg, tänk på att en fråga kan rymma flera frågor.  

/170514-me-r-.jpg

Jag spår inte din framtid, för det skulle innebära att jag styr dina val. Dina val påverkar din framtid och det ska vara dina val. Däremot läser jag av de möjligheter och öppningar som finns längs din väg bland annat utifrån de val du gjort fram till nu. Ibland kan man även missa pärlorna längs vägen då man kanske fastnat i gamla vanor eller gammalt vanetänkande.

En timmes telefontid

Pris: 600kr inkl. moms

/161230-roslinje-rat.jpg

Här kommer lite information om nyheter som kommer till hösten 2017.

Medial och Andlig utvecklingskurs kommer att få ett nytt upplägg.

Kvällskurserna i Medial och Andlig utveckling ersätts av 9 olika block som man kan gå enstaka eller flera och i den turordning man själv önskar. Block 3 är uppdelat i block 3A och 3B. Det är bara block 3B som har förkunskapskrav, man ska först ha gått block 3A. Det kommer att vara helgkurser istället för kvällskurser. Vid önskemål finns möjlighet att istället för lördag-söndag, ha kursen t.ex. två lördagar eller 2 söndagar i följd eller med fåtal veckor emellan. Block 1 motsvarar den tidigare steg 1 kursen. Block 2 motsvarar den tidigare steg 2 kursen med förbehållet att det kan vara lite tillägg i det nya.

Jag kommer att skriva in kursdatum för de olika blocken allteftersom jag hinner. Du är välkommen att mejla till [javascript protected email address] med önskemål om vilken kurs/vilka kurser du skulle önska att jag lägger in först. Eftersom det är så många block så hinns alla inte med under hösten och jag vill självklart prioritera turordningen efter vilka önskemål som finns.

Dessa mediala och andliga utvecklingskurser är sammantaget även kurser i personlig utveckling och esoterisk utbildning. För att få kursintyg ska man ha gjort inlämningsuppgifter och har man gått alla block och gjort alla inlämningsuppgifter så får man diplom att man är Esoterisk rådgivare. Så vill man gå alla steg, så är det utöver en personlig utvecklingsresa även en utbildning.  

DIMENSIONELL KUNSKAP

Medial och Andlig utvecklingskurs i 9 BLOCK:

Helgkurser

/170525-ma-kurs.jpg

Välj vilken kurs som intresserar dig. Medial och andlig utvecklingskurs finns som helgkurser i 9 olika block. Jag har satt samman kurserna på ett sådant sätt att man inte behöver ha förkunskaper utan du kan hoppa direkt in och börja med det block som känns är rätt för dig just nu. Den absolut viktigaste kunskapen och metodiken som är betydelsefull i allt medialt och esoteriskt energiarbete finns med precis där det behövs. Block 3 finns uppdelad i 3A och 3B, där 3A är förkunskap men måste ha för att kunna gå kursen block 3B. 

Du som vet vilket block i du önskar gå:

Anmäl att du önskar gå medial och andlig utvecklingskurs, och vilket block du önskar gå till info@dinvagfram.se

Det är begränsat med platser, fyra, max sex personer på varje kurs, så tänk på att anmäla dig i god tid.

Du kan se kursdatum i kalendern.

Jag lägger in nya kurser efter önskemål, det är bara att mejla till info@dinvagfram.se om just den kursen du önskar gå ännu inte finns med i kalendern. 

Varmt välkommen till Medial och Andlig utvecklingskurs i Reikistugan i Älvsbyn!

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 1

Energimedvetenhet

Auran & 7 chakra

Känner du av andras känslor och stämningar som om det vore dina egna. Lär dig skilja på vad som är din egen energi och vad som är andras. Jobba med din egen aura och lär dig en djupare förståelse för chakras betydelse. Lär dig genom olika chakraövningar finna om och var du har obalans just nu och hur du skapar balans. Upplev meditationen för ditt eget välbefinnande och personliga utveckling. Upptäck och utveckla din mediala förmåga. 

Kursinnehåll:

Kursinnehåll är space clearing, heligt rum, personligt heligt rum i auran, psykometri och energiavläsning på olika föremål, bilder, platser med mera. Olika sätt som kan man ta emot information vid energiavläsning. Lära känna sin egen aura. Kunskap om hur och varför man jobbar med sin aura i energiarbete. Vad är energimedvetenhet. Vi gör övningar med auran. Hur man tar bort tung energi från sig själv, från andra eller från ett rum. Övning för att öka sin medialitet. Vi gör chakra övningar. Energiavläsning på platser, både fysiskt och distans. Vi läser även tiden. Vägledda meditationer. Övning för att öva upp förmågan att se auran. Energiskydd eller flöde, vad skillnaden är. 

Jag rekommenderar att du läser boken "Psykometri och energiavläsningar" av Solkarina

Inför denna kurs är de avsnitt i boken som handlar om psykometri aktuella.

/161230-roslinje-rat.jpg

 

BLOCK 2

Vår utvecklingsresa

Energiavläsningar

Djurkommunikation

Kursinnehåll:

Kursinnehåll är andliga och personliga utvecklingsnivåer. Karmas fyra nivåer. Personliga, själsliga och andliga jaget. Aurans fyra nivåer. Vad våra sju chakra står för och hur de samverkar i utvecklingsprocessen. Hur du gör energiavläsning på en klients aura, sju chakra och kvinnliga och manliga sidan. Energiavläsning chakra och aura. Bodyreading. Energiavläsning barn och ungdom, energiavläsning relation. Djurkommunikation.

Jag rekommenderar att du läser boken "Psykometri och energiavläsningar" av Solkarina

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 3A

12 chakra 144 dimensioner

Kontakta Andliga Guider och Änglar

Upptäcktsresa genom 144 dimensioner där vi möter andliga guider och änglar.

Kursinnehåll:

12 chakra kunskap. 144 dimensioner. 12 chakra meditation. Det kosmiska trädet. Med hjälp av olika övningar och meditationer kontaktar vi olika dimensionella plan, t.ex. naturväsen, kraftdjur, andra sidan, skyddsänglar, uppstigna mästare, ärkeänglar, högre jag.  

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 3B

Ta emot Budskap från Andliga Guider och Änglar

Ta emot Budskap från Högre Jaget

Förkunskaper: Block 3A

Kursinnehåll:

Vi fortsätter att kontakta andliga guider och änglar i de olika dimensionerna. Vi övar på olika metoder och tekniker för att ta emot budskap från de andliga guiderna och änglarna. Det kan vara t.ex. kraftdjur, naturväsen, andra sidan, skyddsänglar, ärkeänglar, uppstigna mästare. Vi tar emot budskap från det högre jaget. 

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 4

Andra sidan

Platsavläsning

Tunneln av Ljus

Assistans av Änglar

Kursinnehåll:

Vi övar på kontakten med andra sidan med olika metoder och tekniker. Aurakunskap och kunskap om tredje och fjärde dimensionen som är viktig att använda sig av för att veta att det är den andra sidan man har kontakt med och inte astrala nivåer i den tredje dimensionen. 

Platsavläsning och skillnad på andeväsen, minnesspår och tung energi. Energistäda och höja energin där det finns tung energi. Tunneln av ljus och assistans av änglar.

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 5

Änglar

Ängla kort

Änglabiblioteket

Kursinnehåll:

Vi kontaktar olika änglar och hämta budskap från dem.

Du får lära dig Änglakortsläggning och du besöker Änglabiblioteket där du lär dig

medial vägledning: hämta svar på frågor, med änglarnas hjälp.

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 6

Akashabiblioteket

Medial Vägledning

Tidigare Liv

Kursinnehåll:

Du besöker Akashabiblioteket där du får möta din andliga guide, du lär dig medial vägledning, hur man hämtar meditationer och hämtar information om livsuppgift i Akashabiblioteket. Du lär dig också hämta information om tidigare liv och framtida liv.

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 7

Auramålning med Tolkning

Måla och Tolka Aurafärgerna mellan Två Personer

Kursinnehåll:

7 chakrakunskap. Färgers betydelse. Tolkning av färger och hur man förstår betydelsen av färgernas placering i auran. Auramålning, vi övar på att se färgerna i auran, målar och lär oss tolka det. Vi målar också var vi ser andliga guider och änglar runt en människa. 

Auramålning relation: vi målar relationen energimässigt i aurafärgerna mellan två människor och tolkar det. 

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 8

Naturväsen Devariket

Kursinnehåll:

Vi kontaktar naturens väsen, såsom t.ex. stenarnas och trädens andar. Vad som är viktigt att tänka på när vi kontaktar naturväsen. Vi lär oss hur vi kontaktar devarikets invånare och lär känna denna vibration.

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 9

Kanalisera Budskap

Kanalisering

Förkunskaper: block 1, block 3A, block 3B

Kursinnehåll:

Det är stor skillnad på energiavläsning, kanalisera budskap och kanalisera. Genom att uppleva skillnaden, så förstår vi. Det är så man verkligen lär sig. I detta block så kanaliserar vi till att börja med budskap från t.ex. Kristusmedvetandet, Uppstigna mästare och högre jaget. Vi går sidan vidare med att kanalisera och kontaktar guider eller änglar från högre dimensioner. Då vi fått upplevelsen när guiden eller ängeln kommer och även upplevt när guiden eller ängeln lämnar oss, det är då vi vet att vi har kanaliserat. 

 

Anmäl dig till nyhetsbrevet

 

 

/161230-roslinje-rat.jpg

Du måste först kyssa havet 

/och-havet.jpg

Ett minne som helt enkelt

bara råkar sammanfalla med din smärta

har större betydelse än du först anar

 

Du gör allt som står i din makt

för att återfå balansen

och läka smärtan

 

Så en dag gör du en stor upptäckt

då det inom dig uppstår en valsituation

 

Valet står mellan den målmedvetna beslutsamheten

och den djupa smärtans knackningar

Något väcker minnet som en gång

råkade sammanfalla med din smärta

 

Vad ska du lyssna på?

Ska du vara målmedvetet beslutsam

eller ska du släppa fram den känslan som spränger i bröstet?

 

Vad hindrar dig från att välja?

Själva tvekan hindrar dig.

 

Det uppstår en balans

du släpper varken den målmedvetna beslutsamheten

eller känslan som spränger i bröstet

 

Plötsligt lyser insikten upp under ett ögonblick

du bara vet med alla sinnen vet du

 

Du måste släppa taget

och möta vad som döljer sig

bakom din smärta

 

För bakom din smärta döljer sig

den kärlek du bär i ditt hjärta

 

Det är kärleken i våra hjärtan

som gör ont då det smärtar

 

Du måste först kyssa havet

och tillåta smärtan att ta plats

så att den kan bli fri

 

i din målmedvetna beslutsamhet

väntar tålmodigt ditt uppvaknande

ur din Törnrosasömn

tills du kysser havet, ditt hjärta.

 

                            Margareta

/161230-roslinje-rat.jpg

/170126-anglar-med-ram.jpg

Vägledning med Änglarna

Har du frågor du söker svar på?

Med hjälp av dina skyddsänglar, änglakort och änglabiblioteket

hjälper jag dig att finna svar på dina frågor.

/170126-packa-garna-i-rosram.jpg

  

/161216-roslinje-72.jpg 

KURSER

Medial och Andlig utvecklingskurs i 9 block

Nefertiti Kosmisk Healing, steg 1

Nefertiti Kosmisk Healing, steg 2

Änglamedvetande

/161216-roslinje-72-uppaner.jpg

ESOTERISK RÅDGIVNING

Energiavläsningar

Auramålning

Tidigare Liv

Esoterisk Rådgivning

Vägledning med Änglarna

Vägledning med Änglakort för 3, 6 eller 12 månader

Budskap från Dina Skyddsänglar

Budskap från Dina Andliga Guider och Änglar

Kontakt med Andra Sidan

Kanaliserat Budskap från Ditt Högre Jag

/161230-2-rosor-200-.jpg

BEHANDLINGAR

BEMER - Fysikalisk Vaskulär terapi

Reiki

Nefertiti Reiki

Nefertiti Kosmisk Healing

Healing med Sann Essens Änglarna

Kosmisk omprogrammering

Själsåtervinning

Städning av intuitionskanalerna

Tredje ögat aktivering

Tidigare Liv städning

Aura städning

12 chakra aktivering

DNA aktivering

Kristallkropps aktivering

Ljuskropps aktivering

/161216-roslinje-72.jpg 

Klicka här för att se när nästa tillfälle blir med

Nefertiti Kosmisk Healing gratis distanshealing

och när i samband med det blir det

Vägledda Meditationer i Reikistugan i Älvsbyn

Läs hur du anmäler dig till att vara med på gratis distanshealing

och hur du anmäler dig för att vara med på

Vägledda Meditationer i Älvsbyn, pris 150 kr.

/snohang-pa-stugan-mindre-bild-ljus.jpg 

 

Anmäl dig till nyhetsbrevet:

  

 

☎ ✉  Mobilnr och epost

Välkommen till kurser, workshops, meditationskvällar, behandlingar vägledning och försäljning av egentillverkade salvor, liniment m.m. hos

/2-logga-netas-farger.jpg

Jag jobbar även på distans, så det går också bra att

boka en telefontid.

 

Jag har genom utbildning hos Solkarina vid Sinnligkunskap funnit flera verktyg för att kunna hjälpa människor på sin väg framåt i livet. Vi befinner oss alla på en utvecklingsresa genom livet och längs den vägen finns både insikter och ökat välbefinnande att finna. Jag har hittills gått Reiki steg 1 och jag har gjort mer än 50 reikibehandlingar. I Nefertiti kosmisk healing har jag gått hela utbildningen. Därmed är jag även lärare i NKH. Jag är utbildad till Esoterisk rådgivare och Medium samt Änglamedium, Änglakortsläsare och Sann Essens meditationslärare. 

Mitt företag startade jag i januari 2014 och "Reikistugan" har en gång i tiden varit en gammal lada som då stod på en åker. Nu är det den lilla stuga på baksidan av tomten, där jag har min verksamhet.

/160816-reikistugan-oppen-dorr-nymalat.jpg

Om du inte har möjlighet att komma till Älvsbyn så kan du ändå ringa eller mejla för att boka tid, för jag kan även jobba på distans. Inte allt, men det mesta kan jag göra på distans.

Vill du gå någon helgkurs, så finns möjlighet att ordna boende i närheten. 

Jag säljer även egentillverkade salvor, liniment, myggstift och Rosenrottstinktur. Som huvudingrediens i salvor och liniment används bl.a. Ringblomma, Grankåda, Vallört eller Maralrot.

Välkommen med Dina frågor och/eller tidsbokning.

/Margareta Åstrand Svenson

info@dinvagfram.se

Facebook

Facebookgrupp

BLOGG

/reikistugan151220-ps.jpg

/161230-roslinje-rat.jpg

 

Vad är viktigare än hur vi mår?

Var befinner vi oss på resan från oro till Lugn?

Och var befinner vi oss på resan från stress till Kraft?

Lyssnar vi på kroppens och själens signaler till oss?

 Har vi hittat vägen fram eller går vi omvägar?

 

/161230-roslinje-rat.jpg

/stugan-ps.jpg

När jag lärt mig Reiki 1 2009/2010 så fick jag kontakt med två healingguider. Den ena av dem var tydligast. Jag hade precis gått och lagt mig på kvällen och innan huvudet ens hunnit landa på kudden, så kände jag hur ett underbart ljust och lätt och samtidigt kraftfullt kraftfält kom in i rummet. Jag såg den ena av dem tydligare än den andra. Det finns mer att tillägga om detta. Men jag nöjer mig med att berätta att jag ögonblickligen fick en massa ord till mig som jag snabbade mig att skriva ned. De orden var följande:

"Packa gärna Din väska full med Tålamod, Tillit och Mod,

på Din resa från oro till Lugn och från stress till Kraft"

/1-packa-garna-med-ram.jpg

Gör en Beställning, Kursanmälan eller Tidsbokning:


(Lämna tom)

/161230-roslinje-rat.jpg

Packa gärna Din väska full med Tålamod, Tillit och Mod,    

på Din resa från oro till Lugn och från stress till Kraft.

/161230-roslinje-rat.jpg   

/2-logga-netas-farger.jpg

Välkommen att klicka på 

Änglalyktan!

/2017-en-snolykta-text.jpg

 

Välkommen!

Välkommen till www.dinvagfram.se

Nyhetsbrev

 

/dvf.jpg

Företaget har F-skattsedel
och är momsregistrerat.

/161230-2-rosor.jpg

/1-1.jpg

/2-2.jpg