Kurser

Mer info om alla kurser på denna länk

KURSER: 

Klassisk Japansk Reiki, grundkurs

Klassisk Japansk Reiki, steg 2 fortsättningskurs

Nefertiti Kosmisk Healing steg 1

Nefertiti Kosmisk Healing steg 2

Nefertiti Kosmisk Healing steg 3

Änglamedvetande meditationskurs

Dimensionell kunskap: medial & andlig utvecklingskurs i 9 block

Block 1: Energimedvetenhet Aura & 7 Chakra

Block 2: Vår Utvecklingsresa Energiavläsningar Djurkommunikation

Block 3A: 12 Chakra 144 Dimensioner Kontakta Andliga Guider & Änglar

Block 3B: Ta emot Budskap från Andliga Guider och Änglar Ta emot Budskap från Högre Jaget

Block 4: Andra sidan Platsavläsning Tunneln av Ljus Assistans av Änglar

Block 5: Änglar Änglakort Änglabiblioteket

Block 6: Akashabiblioteket Medial Vägledning Tidigare Liv

Block 7: Auramålning med Tolkning Måla och Tolka Aurafärgerna mellan Två Personer

Block 8: Naturväsen Devariket

Block 9: 12 Chakra 144 Dimensioner Kanalisera Budskap Kanalisering

DIMENSIONELL KUNSKAP

Medial och Andlig utvecklingskurs i 9 BLOCK:

Helgkurser

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 1

Energimedvetenhet

Auran & 7 chakra

/161230-roslinje-rat.jpg

 

BLOCK 2

Vår utvecklingsresa

Energiavläsningar

Djurkommunikation

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 3A

12 chakra 144 dimensioner

Kontakta Andliga Guider och Änglar

Upptäcktsresa genom 144 dimensioner där vi möter andliga guider och änglar.

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 3B

Ta emot Budskap från Andliga Guider och Änglar

Ta emot Budskap från Högre Jaget

Förkunskaper: Block 3A

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 4

Andra sidan

Platsavläsning

Tunneln av Ljus

Assistans av Änglar

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 5

Änglar

Ängla kort

Änglabiblioteket

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 6

Akashabiblioteket

Medial Vägledning

Tidigare Liv

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 7

Auramålning med Tolkning

Måla och Tolka Aurafärgerna mellan Två Personer

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 8

Naturväsen Devariket

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 9

Kanalisera Budskap

Kanalisering

 /161230-roslinje-rat.jpg

MEDITATIONSKURS - PERSONLIG UTVECKLING

 

Änglamedvetande

Läs mer...

/161230-roslinje-rat.jpg

HEALING

 

Nefertiti Kosmisk Healing, steg 1

 

Läs mer... 

/161230-roslinje-rat.jpg

Nefertiti Kosmisk Healing, steg 2

Läs mer...  

/161230-roslinje-rat.jpg

Nefertiti Kosmisk Healing, steg 3

Nefertiti Kosmisk Healing, steg 3 och lärarkursen

Mer info om alla kurser på denna länk

/161230-roslinje-rat.jpg

Gör en Beställning, Kursanmälan eller Tidsbokning:


(Lämna tom)

/161230-roslinje-rat.jpg

Packa gärna Din väska full med Tålamod, Tillit och Mod,    

på Din resa från oro till Lugn och från stress till Kraft.

/161230-roslinje-rat.jpg   

/2-logga-netas-farger.jpg