Välkommen!

Du kan boka en tid i Reikistugan eller på distans.

Mejla till  info@dinvagfram.se

Varmt välkommen!

I Reikistugan i Älvsbyn eller telefontid:

 

Dina Andliga Guider och Änglar

Jag gör en energiavläsning av var dina andliga guider och änglar finns runt dig och vad de har för budskap till dig nu. Det kan vara t.ex. kraftdjur, naturväsen, skyddsänglar, healingänglar eller andra änglar, den andra sidan, uppstigna mästare, ärkeänglar.

 

Kontakt med Andra sidan

Jag kontaktar dina anhöriga på andra sidan. Ibland kan en kontakt kännas viktig för att på något sätt få svar på frågor och göra klart så dina kära och du själv kan gå vidare.

 

Medial Vägledning

Har du frågor du söker svar på? Det kan vara frågor och funderingar du har rörande framtiden, kärlek, relationer, arbete, ekonomi till exempel. Jag använder mig bland annat av Akashabiblioteket, Gudinnebiblioteket, Änglabiblioteket och Orakelkort för att hjälpa dig hitta svaren på de frågor du har om olika saker i livet.  

 

Budskap och information från Dina Skyddsänglar

Jag gör en energiavläsning av var dina skyddsänglar finns och vad de har för budskap till dig nu.

 

Energiavläsning Aura

Jag gör en energiavläsning på dina fyra aurakroppar som är olika aspekter av ditt liv och den du är nu. Jag läser även din kvinnliga och din manliga sida.

 

Energiavlasning Chakra

Jag gör en energiavläsning på dina sju chakran, där dina olika livserfarenheter finns förankrade inom dig i dessa sju energicenter. Jag läser även din kvinnliga och din manliga sida.

 

Bodyreading

Jag gör en energiavläsning på dina fyra aurakroppar och dina sju chakran. De sju chakrana är energicenter för olika livserfarenheter och aurakropparna är olika uttryck för den du nu är. Jag läser även din kvinnliga och din manliga sida.

 

Relationsavläsning Chakra

Jag gör en energiavläsning på era sju chakran, de energicenter som bär energin av olika livsområdens erfarenheter ni bär på. Det jag får fram handlar om relationen utifrån vad du, den som frågar, kan göra för att få in mer harmoni och balans angående din frågeställning.

 

Auramålning med Tolkning

Jag ser vilka färger du har i din aura och ritar det jag ser. Sedan gör jag en tolkning utifrån vilka färger jag ser omkring dig. Även färgernas placering har betydelse. En del färger har du med dig över tid och andra kan skifta snabbare alltefter vad livet gör med dig och vad du gör med livet.

 

Auramålning Relation

Jag ser aurafärgerna mellan dig och den du undrar över din relation med. Jag gör en tolkning som bygger på färgerna och deras placering i era auror. Det jag får fram handlar om relationen utifrån vad du, den som frågar, kan göra för att få in mer harmoni och balans angående din frågeställning.

  

Tidigare Liv

Är du nyfiken på dina tidigare liv? Kan de olika personligheter du varit tidigare finnas med dig inom dig idag genom de upplevelser och erfarenheter de bär med sig?

 

Kanalisera Budskap från ditt Högre Jag

Jag kontaktar ditt högre jag och kanaliserar ett budskap till dig från ditt högre medvetande. Ditt högre jag är den högsta aspekten av dig, där du har förbindelse med källan, ljuset, kärleken. Ditt högre jag är ofta poetisk och talar inspirerande och upplyftande till dig. 

 

• Nefertiti Kosmisk Healing - Kurser, behandling och gratis veckohealing

 

Enbart i Älvsbyn:

 

Nefertiti Kosmisk Healing, kurser  (vid intresse ev. även i Karlsborg i Västergötland)

 

Reiki - behandling

 

Medial och Andlig utvecklingskurs, steg 1 och steg 2 

 

Änglamedvetande, kvällskurs

 

• Healing Afton

 

• Andlig Afton

 

• Kalender för Kurser och Afton

 

Välkommen med Dina frågor och/eller tidsbokning.

Margareta / Sinnes Ro

info@dinvagfram.se

 

/5-160315-rum.jpg/2-160315-hylla.jpg/4-160315-bank.jpg/3-160315-bank-pall-fatolj.jpg/1-160315-fatoljhorna.jpg

 

Gör en Beställning, Kursanmälan eller Tidsbokning:


(Lämna tom)

/161230-roslinje-rat.jpg

Packa gärna Din väska full med Tålamod, Tillit och Mod,    

på Din resa från oro till Lugn och från stress till Kraft.

/161230-roslinje-rat.jpg   

23 Feb 2016