Esoterisk Rådgivare & Dimensionsmedium & Änglamedium

En utbildning i 10 steg då vi träffas en helg varannan månad.

Denna mediala, andliga, dimensionella och esoteriska kurs är både en utbildning i dimensionell kunskap och en djupare andlig resa och upptäcktsfärd i personlig utveckling och självkännedom. Då man gått alla kurshelger och gjort alla inlämningsuppgifter så får man diplom att man är esoterisk rådgivare & dimensionsmedium & änglamedium. 

Tid: Lördag-Söndag 09.00-17.00
Plats: Reikistugan, Älvsbyn
Pris: 1900 kr / kurshelg
Kontakt och anmälan till:
Mejl: info@dinvagfram.se
Mobil: 070-3537390  070-8195940
Varmt välkommen!

/161230-roslinje-rat.jpg

STEG 1

Energimedvetenhet  Auran & 7 chakra

Känner du av andras känslor och stämningar som om det vore dina egna. Lär dig skilja på vad som är din egen energi och vad som är andras. Jobba med din egen aura och lär dig en djupare förståelse för chakras betydelse. Upptäck och utveckla din mediala förmåga. 

Kursinnehåll:

Kursinnehåll är space clearing, heligt rum, personligt heligt rum i auran, psykometri och energiavläsning på olika föremål, bilder, platser med mera. Olika sätt som kan man ta emot information vid energiavläsning. Lära känna sin egen aura. Kunskap om hur och varför man jobbar med sin aura i energiarbete. Vad är energimedvetenhet. Vi gör övningar med auran. Hur man tar bort tung energi från sig själv, från andra eller från ett rum. Övning för att öka sin medialitet. Vi gör chakra övningar. Energiavläsning på platser, både fysiskt och distans. Vi läser även tiden. Vägledda meditationer. Övning för att öva upp förmågan att se auran. Energiskydd eller flöde, vad skillnaden är. 

Jag rekommenderar att du läser boken "Psykometri och energiavläsningar" av Solkarina

Inför denna kurs är de avsnitt i boken som handlar om psykometri aktuella.

/161230-roslinje-rat.jpg

STEG 2

Energiavläsningar  Bodyreading

Vår utvecklingsresa  Djurkommunikation

Kursinnehåll:

Kursinnehåll är andliga och personliga utvecklingsnivåer. Karmas fyra nivåer. Personliga, själsliga och andliga jaget. Aurans fyra nivåer. Vad våra sju chakra står för och hur de samverkar i utvecklingsprocessen. Hur du gör energiavläsning på en klients aura, sju chakra och kvinnliga och manliga sidan. Energiavläsning chakra och aura. Bodyreading. Energiavläsning barn och ungdom, energiavläsning relation. Djurkommunikation.

Jag rekommenderar att du läser boken "Psykometri och energiavläsningar" av Solkarina

/161230-roslinje-rat.jpg

STEG 3

12 chakra 144 dimensioner

Kontakta Andliga Guider och Änglar

Upptäcktsresa genom 144 dimensioner där vi möter andliga guider och änglar.

Kursinnehåll:

12 chakra kunskap. 144 dimensioner. 12 chakra meditation. Det kosmiska trädet. Med hjälp av olika övningar och meditationer kontaktar vi olika dimensionella plan, t.ex. naturväsen, kraftdjur, andra sidan, skyddsänglar, uppstigna mästare, ärkeänglar. Vi övar på olika metoder och tekniker för att ta emot budskap från de andliga guiderna och änglarna. Det kan vara t.ex. kraftdjur, naturväsen, andra sidan, skyddsänglar, ärkeänglar, uppstigna mästare. 

Kurslitteratur: Andliga guider & änglar av Solkarina  

/161230-roslinje-rat.jpg

STEG 4

Auramålning med Tolkning

Måla och Tolka Aurafärgerna mellan Två Personer

Kursinnehåll:

7 chakrakunskap. Färgers betydelse. Tolkning av färger och hur man förstår betydelsen av färgernas placering i auran. Auramålning, vi övar på att se färgerna i auran, målar och lär oss tolka det. Vi målar också var vi ser andliga guider och änglar runt en människa. 

Auramålning relation: vi målar relationen energimässigt i aurafärgerna mellan två människor och tolkar det. 

/161230-roslinje-rat.jpg

STEG 5

Platsavläsning  Andrasidan

Tunneln av Ljus  Assistans av Änglar

Kursinnehåll:

Vi övar på kontakten med andra sidan med olika metoder och tekniker. Aurakunskap och kunskap om tredje och fjärde dimensionen som är viktig att använda sig av för att veta att det är den andra sidan man har kontakt med och inte astrala nivåer i den tredje dimensionen. 

Platsavläsning och skillnad på andeväsen, minnesspår och tung energi. Energistäda och höja energin där det finns tung energi. Tunneln av ljus och assistans av änglar.

/161230-roslinje-rat.jpg

STEG 6

Akashabiblioteket  Medial Vägledning  Tidigare Liv

Kursinnehåll:

Du besöker Akashabiblioteket där du får möta din andliga guide, du lär dig medial vägledning, hur man hämtar meditationer och hämtar information om livsuppgift i Akashabiblioteket. Du lär dig också hämta information om tidigare liv och framtida liv.

/161230-roslinje-rat.jpg

STEG 7

Naturväsen Devariket

Kursinnehåll:

Vi kontaktar naturens väsen, såsom t.ex. stenarnas och trädens andar. Vad som är viktigt att tänka på när vi kontaktar naturväsen. Vi lär oss hur vi kontaktar devarikets invånare och lär känna denna vibration. Denna kurs planeras in under perioden juni - augusti/september.

/161230-roslinje-rat.jpg

STEG 8

Kanalisera Budskap  Kanalisering

Kursinnehåll:

Det är stor skillnad på energiavläsning, kanalisera budskap och kanalisera. Genom att uppleva skillnaden, så förstår vi. Det är så man verkligen lär sig. I detta block så kanaliserar vi till att börja med budskap från t.ex. Kristusmedvetandet, Uppstigna mästare och högre jaget. Vi går sedan vidare med att kanalisera och kontaktar guider eller änglar från högre dimensioner. Upplevelsen vi får när guiden eller ängeln kommer och inte minst när guiden eller ängeln lämnar oss, är värdefull för vår förståelse.

/161230-roslinje-rat.jpg

STEG 9

Änglar  Änglakort  Änglabiblioteket

Skicka Änglar på uppdrag

Kursinnehåll:

Vi kontaktar olika änglar och hämta budskap från dem.

Du får lära dig Änglakortsläggning och du besöker Änglabiblioteket där du lär dig

medial vägledning: hämta svar på frågor, med änglarnas hjälp.

Jag lär dig även att skicka Änglar på uppdrag, såsom jag gjorde 1996 då jag kom i kontakt med änglar som jag kallade för "ljuscirkelänglar", för det var så de visade sig.

/161230-roslinje-rat.jpg

STEG 10

Kursinnehåll:

Sammanfattning av kursens alla delar. Hur du kan gå vidare med den kunskap du nu har. Möjlighet att nu göra vägledd mediation som man själv hämtat i Akashabiblioteket. 

/161230-roslinje-rat.jpg

Gör en Beställning, Kursanmälan eller Tidsbokning:


(Lämna tom)

/161230-roslinje-rat.jpg

Packa gärna Din väska full med Tålamod, Tillit och Mod,    

på Din resa från oro till Lugn och från stress till Kraft.

/161230-roslinje-rat.jpg   

/2-logga-netas-farger.jpg