Vi som Är

Vi är upplevande varelser precis som vi är skapande varelser. Vi skapar det som blir upplevelser och våra upplevelser inspirerar oss till nytt skapande.

Vi är den oplacerade mittpunkten, varandet, det som är. Den stilla punkten inom oss. Vi är den stilla punkt som är i symbios med rörelse för att kunna relatera och vara en stilla punkt och vi är den rörelse som är i symbios med varande för att kunna relatera och vara rörelse.
               

Vårt varande är i symbios med vår upplevelseförmåga och vår skaparförmåga, vilka förändras i takt med att vår viljeföring och våra vanor skiftar.

Allt som vi vet, har kommit till oss genom vårt upplevande av det. Oavsett vilka redskap eller verktyg vi sätter mellan oss och det vi upplever. Dessa verktyg har inget värde utan vår upplevelseförmåga.

Vi upplever genom våra sinnen. Alla sinnen är skapade för att vi ska uppleva genom dem.


                    

Alla fysiska, emotionella, mentala och andliga energier är de livsyttringar som ständigt skapas, upplevs och förändras.

Energi är symbiotiskt sammanbundet med oss som varande levande, skapande och upplevande varelser.

Hur vi relaterar till de energier vi möter blir vår upplevelse. Hur vi relaterar till de energier vi hanterar blir vårt skapande, vårt agerande.

                          

Energin blir till synes en del av oss så att vi kan verka i formens värld. Energin kan också bli en förlängning av oss och sätta spår efter oss i denna världen. Hur vår värld ser ut idag, är de spår vi tillsammans gjort i denna världen.

Med hjälp av energi skapar vi våra sanningar genom att först skapa illusioner så att vi genom dessa skapade illusioner kan erövra sanningar då vi ser igenom illusionerna. Vi gör misstag och lär oss av dessa misstag.

                    

Allt är föränderligt och allt är sant på någon nivå, tills man inser att det är en illusion.

Allt som har ett syfte är sant just där och då.

Det finns de som säger att vi är energi. Det är en sanning med modifikation, ty vi är.

Margareta

                                      

Gör en Beställning, Boka en Tid

eller Anmäl Dig till Kurs,

Andlig Afton  eller  Healing Afton:










(Lämna tom)

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -

Sinnes Ro  -  Din Väg Fram

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -

Packa gärna Din väska full med Tålamod, Tillit och Mod,    

på Din resa från oro till Lugn och från stress till Kraft.

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -  

/28sinnesro.jpg 

- - - - - - - - - - - - - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - - 

13 Apr 2015