Vad är viktigare än hur vi mår?

Utveckling handlar mycket om att höja våra energier, släppa tyngre sinnestillstånd som vi ju inte har nån nytta och glädje av. Utveckling och ökat välbefinnande handlar mycket om att lära känna sig själv. Vad är jag och vad är inte jag. Vi känner lätt andras känslor och tror det är våra känslor. Det kan faktiskt bromsa oss.

Det är skillnad på medlidande och medkänsla. Vi behöver inte lida med hela världen. Vi måste börja med oss själva och hantera vår egen energi istället för att gå och bära på en massa tunga känslor som finns i omvärlden och omgivningen. Tunga känslor som inte är våra. 

/1-1-sol-over-havet.jpg

För att höja energin i världen, så kan var och en se sig själv och ta ansvar för sin egen livsupplevelse, sina egna känslor. Vi kan inte höja energin i världen och göra den till en bättre värld, om vi tynger oss genom att gå in i ett tillstånd av medlidande hela tiden. Då växer det tungsinta istället. Ingen mår bättre av att vi gör allt för att må lika dåligt.

Medkänslan ges utrymme för att lättare kunna ta sig uttryck då man lär sig skilja på sin egen och andras energi, tankar och känslor. Ljuset kan bara börja växa inifrån var och en. Vi kan inte hämta det nånstans ifrån. Detta ljus vi låter växa fram inifrån vårt hjärta, växer då vi ökar vår självkännedom och därigenom får ökade insikter. Dessa insikter är av en helt annan kaliber än de begränsade och begränsande tankemönster som fastnar i rundgång då vi projicerar ut tunga känslor och tankar som kretsar runt inom oss, genom att skuldbelägga andra eller oss själva. Oavsett om det är egna tunga känslor eller sådanan som vi av medlidande har anammat. 

Margareta

                                     

 

Gör en Beställning, Kursanmälan eller Tidsbokning:


(Lämna tom)

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -

Din Väg Fram

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -

Packa gärna Din väska full med Tålamod, Tillit och Mod,    

på Din resa från oro till Lugn och från stress till Kraft.

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -   

- - - - - - - - - - - - - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - - 

12 Dec 2015