Spegel, spegel på väggen där...

Någon sa ”Jag projicerar, alltså finns jag”

Någon annan sa ”Jag är less på att projicera, jag vill bara vara...”

En tredje sa ”Kan man inte kompromissa, projicera bara sånt man mår bra av??”

 

När vi lyssnar på andra, så färgar vi gärna det vi hör med vår egen tolkning av innebörden i det sagda. Vi har en tendens att projicera egna föreställningar i det vi får höra. Det leder ofta till missförstånd och så blir det en höna av en fjäder, ibland till och med en hel hönsgård.

Ett enkelt exempel på att projicera in egna föreställningar när någon säger något:

- Jag vill inte se en gammal film nu.

    - Va? Varför nedvärderar du filmer som är gamla?

- Öh? 

Vår tendens att projicera istället för att verkligen lyssna - innebär i enlighet med att orsaker leder till verkan - den följden att vi efter en lång rad av kommunikationsmönster hamnar i situationer som till slut för oss fram till förståelsen av hur kommunikation utvecklas till fulländning. När kommunikationen är fulländad, så är den omedelbar, telepatisk. Då har vi fullt utvecklad intuition och dit är vi på väg. Vi befinner oss på resa i den riktningen.

Det vi kan göra där vi befinner oss nu, är att vara observanta på hur vår egen kommunikation ser ut, vad är våra avsikter? Hur andras kommunikation ser ut, ingår för oss att börja se på som den spegling av oss som det är och inget annat. Det är inte besserwisser vi ska bli. Däremot kan vi behöva sätta gränser. 

Vi ska sätta gränser utan att sätta oss på andra. Är vår avsikt att vara vänlig men bestämd då vi sätter gränser, men ändå tycker någon att vi sätter oss på, trycker ner denne, så är det dennes upplevelse. Därför finns mycket som vi bara gör bäst i att helt enkelt släppa taget om. När andra skuldbelägger och rycker och drar i oss och när vi skuldbelägger och rycker och drar i andra, handlar det om att vi håller oss kvar i den tredje dimensionens mentalitet och sfär.

Det är bra om vi blir mer observanta på vår egen spontana känsla och att vi påminner oss om att det är jag som har nåt att lära mig, inte spegeln som jag kommunicerar med. Bakom den spegeln finns en annan jag, men det är spegeln jag kommunicerar med tills jag lär mig att verkligen se vem som finns bakom spegeln.

Margareta

 

Gör en Beställning, Kursanmälan eller Tidsbokning:


(Lämna tom)

/161230-roslinje-rat.jpg

Packa gärna Din väska full med Tålamod, Tillit och Mod,    

på Din resa från oro till Lugn och från stress till Kraft.

/161230-roslinje-rat.jpg   

31 Aug 2015