Orakelkort inför vecka 52 - Lätta och Ljusa Energier

Budskap inför vecka 52 till oss från Gudinnan Nemetona

 

Atmosfären är laddad av högvibrerande, lätta och ljusa energier denna tid. Det är våra känslor och tankar som tillsammans skapar den energinivå vi bygger. Du gör den plats du befinner dig på till en helig plats, genom dina ljusa tankar och känslor. Denna vibrationsnivå växer i kraft av våra vanor denna tid och därför skapas de naturliga förutsättningarna för ljuset, kärleken, att landa och manifestera sig i vår värld.

Att vara närvarande är att vara medveten om det som sker. Det som sker i hjärtat, det observerar vi också i världen. Låt våra hjärtan samverka i våra inre heliga rum för en allt ljusare värld att ta plats. Det blir som ett eko över världen. Och allt annat kommer att falla som löv till marken för att bereda plats till det som vi genom vår goda vilja skapat inom oss att växa fram. Det som vi har skapat inom oss genom vår vilja till det som är gott för oss alla, utan tanke på något annat. För det vi inte vill ha vet vi redan att vi inte ska bereda någon plats åt genom att ge uppmärksamhet till det, eftersom det vi ger uppmärksamhet till växer.

Där vi är i processen, det är där vi är på riktigt. För processen är själen. Och allt är besjälat. Genom processen ser vi hjärtat, anden, varat, ljuset, kärleken, livet. Många ord för samma sak. I processen lär vi oss att se bakom orden.

 

Gudinnan Nemetona

gm Margareta

 

                                       

Vill du veta när nästa månads orakelkort

med kanaliserat budskap till oss kommer?

Anmäl dig till nyhetsbrevet


 

Gör en Beställning, Kursanmälan eller Tidsbokning:


(Lämna tom)

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -

Din Väg Fram

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -

Packa gärna Din väska full med Tålamod, Tillit och Mod,    

på Din resa från oro till Lugn och från stress till Kraft.

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -   

- - - - - - - - - - - - - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - - 

21 Dec 2015