Orakelkort för September 2016

Budskap för September 2016 till oss från Ärkeängel Metatron

ÅTERERÖVRA DIN SANNA TRO! 

/2arkeangel-metatron.jpg

Vi kommer alla som barn in i denna världen med en inre visshet och tro på oss själva.

Vi kommer till en värld som lever på att ta ifrån oss vår tro för att vi istället ska tro på den världs struktur som vi har kommit till.

När vi kommer in i denna världen har vi en inre visshet om att allt är möjligt. 

Vi vet hur vi använder oss av vår fantasi för att uppnå det vi önskar.
Vi måste tro det igen.
Vi måste tro på oss själva.
Då får vi kapacitet att skapa det vi önskar genom vår fantasi. 

De strukturer vi föds in till i denna världen kan visa sitt sanna ansikte för oss på olika plan, olika platser i samhället. Ingen kan helt undgå denna prägling här.

Vi är dock här för att genomskåda den och förändra den.

Tvivel hindrar oss.

Vi uppfostras till att tvivla på oss själva.

Att sluta lyssna inåt.

Att sluta längta.

Att anpassa oss.

Att göra som alla andra som redan slutat tro på sig själva och börjat tvivla.

Att istället se hinder överallt och inte tro att man är nåt.

Men tro i sig självt är inte ego.

Tro är allt.

När vi gör maktstrukturer till våra mål, då har vi slutat lyssna på vårt inre vetande.
Tro och veta är i inga motsatser som vi lärt oss TRO att det är.
Att tro är att lyssna på sitt inre vetande.
Att tro på sig själv är grunden för allt. 

Att tvivla på sig själv, att tvivla på att allt är möjligt. Det är att ge bort sin kraft.

Ett helt samhälle kan vara byggt på den principen att människor ska ge bort sin tro på sig själva för att istället tro på en struktur där man tror på det man lär sig att tro på där. Då vi på så sätt blir styrda utifrån så förminskas betydelsen av ordet tro. För tro blir något som begränsar oss. Vi tror på något utanför oss själva. Något som vill styra våra val. Vi befinner oss på så sätt i någon form av maktstruktur då vi begränsas vad gäller möjligheterna i våra liv.

Vi ska, vi kan och vi ska lämna dessa maktstrukturer.

Genom tro. Genom att tro på oss själva. På våra möjligheter. På vår inneboende kapacitet.

Maktstrukturer vill förändra betydelsen av ordet tro, till att gagna maktstrukturen. Att tro på något utanför sig själv. Att tro på något som separerats från oss själva och från vårt innersta, vårt hjärta. Det är det som är att blint tro. Blind tro är maktstrukturstro. Därför har ordet tro berövats sin sanna betydelse.

För att vi ska hållas kvar i maktstrukturstro så vill maktstrukturseliter få oss att tro att ordet tro står för en simpel betydelse. Vi ska inte veta att det är vår kraft vi ger bort när vi riktar vår tro mot dem som vill ta makten från individen istället för att individen riktar sin tro inåt och tror på sig själv och sina obegränsade möjligheter.

I takt med att betydelsen av ordet tro begränsas till att tro på maktstrukturer, så begränsas även betydelsen eller tolkningen av ordet veta. Veta blir ett begrepp för vad maktstrukturen har styrt upp som mål och syfte. Det som gynnar maktstrukturens fortlevnad genom att begränsa var och en som befinner sig i en cirkelgång av att ge bort sin tro till denna maktelit, maktstrukturens topp.

Men veta står i sanning för något helt annat.

Veta kommer sig av att tro på sig själv i en värld där maktstrukturer faller som käglor.

Så sätt igång och tro på dig själv, tro på mänskligheten.

Du kan förändra världen.

Återerövra dig själv.

Återerövra världen.

 

               Budskap från Ärkeängel Metatron

               gm Margareta

 

 

Vill du veta när nästa månads orakelkort

med kanaliserat budskap till oss kommer?

Anmäl dig till nyhetsbrevet

 

Gör en Beställning, Kursanmälan eller Tidsbokning:


(Lämna tom)

/161230-roslinje-rat.jpg

Packa gärna Din väska full med Tålamod, Tillit och Mod,    

på Din resa från oro till Lugn och från stress till Kraft.

/161230-roslinje-rat.jpg   

3 Sep 2016