Orakelkort 15 oktober

Budskap inför torsdagen den 15 oktober till oss från

Uppstigna Mästaren Quan Yin:

"Idag är en bra dag för att släppa taget om något du känner att du inte behöver längre. Detta är en bra dag att befria en av dina inre skatter som hålls tillbaka av något fram till nu ouppklarat inom dig.

Du vet inom dig vad det är du mår bäst av att släppa taget om idag.

Det handlar om en gammal vana eller ovana, eller någon annan form av förändrat förhållningssätt som hindrar dig från att komma vidare med sådant som en gång kändes lätt innan annat kom emellan.

Oavsett vad som kom emellan, oavsett vem, hur, varför eller när - så har ditt förändrade förhållningssätt sitt ursprung i ett beslut du själv fattat.

Någonting gjorde så att du prioriterade om, glömde bort, hann inte med, eller lyssnade enbart på andra utan att samtidigt lyssna på dig själv.

Ställ dig frågan idag:

Varifrån kommer våra ingivelser som leder till de val vi gör? Från hjärtat? Eller från uttalade eller outtalade, kanske till och med inbillade förväntningar från olika källor om vilka val som bör göras?

Följden blir att din ursprungliga längtan faller i glömska då något ansvarsområde eller något annat som vill ha din uppmärksamhet ropar högljutt på dig.

Alla dessa saker, skatter, som på så sätt faller i glömska påminns du om ibland.

Just idag är det en av dina glömda skatter som väcks upp igen då du släpper taget om något som gjort att du lagt krokben för dig själv i denna angelägenhet fram till idag.

En i taget av vår längtans skatter och planer som har sitt ursprung i vårt hjärta, faller i dvala då vi anpassar oss efter allt som kontinuerligt sker. Allt som har sitt ursprung i vårt hjärtas längtan får då och då tillfälle att bli väckt ur sin Törnrosasömn tack vare att vi släpper taget om det hinder vi skapat för respektive skatt.

Detta är en bra dag för att befria en av ditt hjärtas skatter"

 

Quan Yin

gm Margareta

                                        

 

 

Vill du veta när nästa månads orakelkort

med kanaliserat budskap till oss kommer?

Anmäl dig till nyhetsbrevet


 

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -

Sinnes Ro  -  Din Väg Fram

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -

Packa gärna Din väska full med Tålamod, Tillit och Mod,    

på Din resa från oro till Lugn och från stress till Kraft.

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -  

/28sinnesro.jpg 

- - - - - - - - - - - - - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - - 

14 Oct 2015