Man lär sig nåt hela tiden

Vår utveckling handlar inte bara om att lära sig nya saker. De största kliven framåt tar vi då vi kan släppa taget om sådant vi inte längre behöver. Tankar som mal i huvudet av gammal vana eller känslor vi inte längre minns varför de finns där. Tunga känslor som påverkar hur vi mår. Vi kan vara så vana vid hur vi känner oss och mår, så att vi inte har en tanke på att det är tyngre än nödvändigt.

Skuldkänslor kan bidra till att vi tycker att vi mår som vi ska. I själva verket så är det skuldkänslorna som har till uppgift att informera oss via vår upplevelse av dem, att det finns något vi faktiskt redan påbörjat att släppa taget om. För skuldkänslor vittnar om en medvetenhet om att obalans finns och att viljan att ändra på något och viljan till det goda – att vara utan skuld till något som blivit fel – finns inom oss, annars hade vi inte känt så. Sen kan det även finnas andra skäl knutna till att man känner skuldkänslor genom kopplingen till de projiceringsmönster som vävs mellan människor i skapandet av tunga känslor.

 

Utveckling handlar mycket om att släppa tunga känslor, för det är just då som insikter väcks inom oss. Vi bär mer eller mindre olika tyngder i vår ryggsäck, och vi har ofta glömt hur de hamnade där.

Reiki hjälper oss att balansera vår energi och bli medveten om vad som är viktigt för oss här och nu.

De mediala tjänsterna är olika vägar för att belysa vad som är viktigt för dig här och nu.

Nefertiti kosmisk healing handlar mycket om att släppa taget om sådant vi inte behöver. Man får en energihöjning, vilket underlättar för oss att släppa tyngder såsom olika präglingar, mönster och offerroller vi hamnat i och som vi är redo att släppa taget om.

När något nytt är på väg, så lämnas något gammalt. Det nya som kommer är de insikter och det ökade välbefinnande som följer då vi släpper det som nu har blivit för tungt för oss att bära på. Alla de insikter vi vinner längs vår väg, hjälper oss att se allt mer klart på saker och ting och parallellt med detta får varje gång begreppet lycka och glädje en uppdaterad version av sin innebörd. Allt tungt har en motpol som visar sig då vi släpper taget om det tunga, och den motpolen rymmer en lättnad vi förut inte hade en aning om att den existerade. Denna lättnad består av den lätta tanke och känsla som vi gjort till vår.

Själv har jag fått hjälp med mina smärtor i övre delen av ryggen genom Nefertiti kosmisk healing. Det skedde tydligt vid ett tillfälle innan jag själv kunde sända NKH på distans då jag tog emot Nefertiti kosmisk healing och det blev snabbt stor skillnad tills jag stod på julmarknad och sålde mina salvor och fick åter mycket jobbiga nervsmärtor. Men det klingade bort efter någon vecka och jag har inte haft ont där sen dess, även om jag vet att jag har en känslighet just där. Kanske att jag kan stå på julmarknad nästa gång utan att få sådana intensiva smärtor efteråt? Man vet aldrig i förväg exakt vad Nefertiti kosmisk healing kan hjälpa och inspirera själen till för slags läkning och växande. Det handlar också om att inse att healingen inte är ”quick fix”, utan inspiration och stöd då man själv tar ansvar för sitt växande och läkande eftersom kropp, tankar och känslor hör ihop.

Det är inte så att de som har mest ohälsa skulle ha mest att lära sig. Att säga så är att uttrycka en värdering som om man visste något om andras ryggsäckar. Det handlar om ens egen upplevelse och ibland har man mycket att lära av att se över sina egna förhållningssätt och värderingar.

Margareta

                                       

 

 

 

Gör en Beställning, Boka en Tid

eller Anmäl Dig till Kurs,

Andlig Afton  eller  Healing Afton:


(Lämna tom)

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -

Sinnes Ro  -  Din Väg Fram

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -

Packa gärna Din väska full med Tålamod, Tillit och Mod,    

på Din resa från oro till Lugn och från stress till Kraft.

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -  

/28sinnesro.jpg 

- - - - - - - - - - - - - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - - 

15 May 2015