Karma är inte alltid vad det ser ut att vara

Karma är inte det som sker. Karma är vår upplevelse av det som sker. Innan likartad karmasituation upphör att återigen komma i vår väg fast i ny skepnad, så ändras först vår upplevelse av situationen i takt med att vi stegvis erövrat små insikter i sammanhanget, innan själva temat i den observerbara situationen ändras till att inte längre likna tidigare situationer.  

Saker och ting är inte alltid vad de ser ut att vara. Det jag observerar, observerar jag utifrån min horisontlinje, efter hurpass långt jag kan se och förstå samband. Det finns alltid någonting mer som vi inte kan överblicka. 

Ingen av oss har tillgång till andras erfarenheter. Vi känner bara våra egna erfarenheter och vår egen ryggsäck. Vi vet inte något om vad som är andras karma, vi är inte heller på det klara med vår egen karma.     

När vi handlat "fel" fastän vi egentligen redan "lärt oss läxan", så kommer karma fortare tillbaka. Ju mindre insikter i sammanhanget, desto långsammare karma alternativt "mer högljudd" karma.                                                                        
Ingen vet hur någon annan känslomässigt upplever det som synes vara karma. Känslor och tankar är våra verktyg. Dessa verktyg är de andliga muskler vi utvecklar för att allt bättre hantera följderna av de verkningar som kommer efter de orsaker, som kan sammanfattas vara en beteende-följd av våra åsikter och värderingar. För våra åsikter och värderingar är ett rop och en längtan efter insikt, vetskap.
Den kedjeprocess som startar med en mer eller mindre medveten längtan efter insikter och svar på det man inte själv har svar på, uttrycks först som värderingar och åsikter. Dessa åsikter och värderingar är begränsade, eftersom de ännu inte rymmer insikter, vetskap. Vi tränar då våra andliga muskler, som är våra tankar och våra känslor.

I den tredje dimensionen har vi begränsad kunskap om vad karma handlar om, betyder. Vi uttrycker vår uppfattning, våra åsikter, om andra och till andra angående vad som är deras karma. Vi har i den tredje dimensionen ännu inte nått insikten om att karma handlar bara om jag, om mig, vad som är mitt karma. Var och en av oss, var och en "jag", upplever sitt karma. Det går genom var och ens upplevelse. Alla andra är den spegel som "jag" ser mig själv i.                                                       
Karma är kollektiv i den betydelsen att vi symbiotiskt och synkroniserat är sammanlänkade i de karmavågor som sköljer in över mänskligheten. Alla berörs på något sätt av allt som sker.

Det finns så ofantligt stor variation angående vad vi prövas i och hur vi prövas, samt hur observanta vi är inåt såväl som utåt. Kanske behövs "en högre röst" för att vi ska lyssna? Kanske är vi lyhörda och svarar på den mest subtila karmavåg för att vi upplever den så starkt och tydligt?

Vår utveckling handlar mycket om att omvandla åsikter och värderingar till insikter. Åsikter växer fram och är de riktlinjer, den kompass, vi bär med oss under resan. Åsikter är kopplade till våra värderingar, vår längtan och våra behov. Kommunikation och samspel är grunden för att vi överhuvud taget har åsikter och kan uttrycka dem. Vi får allt lättare att släppa det som är tungt och svårt, då vi ser över vårt förhållningssätt och de värderingar vi uttrycker i samspel och kommunikation med vår omgivning såväl som även inåt inom oss själva, genom våra tankar.

Margareta

 

 

Gör en Beställning, Boka en Tid

eller Anmäl Dig till Kurs,

Andlig Afton  eller  Healing Afton:


(Lämna tom)

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -

Sinnes Ro  -  Din Väg Fram

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -

Packa gärna Din väska full med Tålamod, Tillit och Mod,    

på Din resa från oro till Lugn och från stress till Kraft.

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -  

/28sinnesro.jpg 

- - - - - - - - - - - - - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - - 

20 Aug 2015