Kanalisering Högre Jag 11 / 11 -15

Jag har kanaliserat mitt högre jag idag. Jag hade förberett en enda fråga: Är allt en illusion?

Jag kunde ju inte skriva under kanaliseringen, utan spelade in svaret. Det visade sig bli två följdfrågor som har samband med frågan. Så det blev tre korta inspelningar.

 

Fråga: Är allt en illusion? 

Allt som vi väljer att tro är en illusion. För vi som väljer, är det som icke är illusionellt. Alla val, alla förändringar är våra speglingar av val. Vad val kan leda till. Hur saker hör ihop. Det ena leder till det andra och det är en illusion. Men denna illusion. Man måste veta vad illusion betyder. Illusionen måste finnas i världen för att vi ska kunna kliva in i världen. Om vi inte kan kliva in i världen, så kan vi bara vara. Men livet är kärlek. Och det är kärlekskraften som tillåter oss, som låter oss vandra in och ut ur materien efter vår fria vilja och där hantera de illusioner vi skapar i det vi gör. Det är vi själva som kan förändra världen och skapa nya världar. 

 

Fråga: Vad är kärlek?

Kärlek är en slags elektricitet, en ström, en slags kraft. Det är ett kraftfält som bär upp allting så att allt kommer dit det ska. Tilldragning och frånstötning. En form av elektrisk, det finns inget svenskt ord här. Ett kraftfält som drar det som ska till det det ska till. Och håller ihop hela världen.

Kärlek är det övergripande kraftfältet som är som en ström, en elektricitet. Och denna kraft är. I kraft av detta varande får vi tillåtelse att göra. Och detta som kärleken är det är allting utom illusion. Det är raka motsatsen till illusion. Så de två sakerna hör ihop på ett motsatt sätt. Vi skapar illusioner som vi lär oss igenom för att se tillbaka till kärleken igen. Kärleken tar oss alltid tillbaka igen där vi är.

 

Vad betyder illusion?

Illusion betyder det som inte är. Illusion kan inte skapa. Illusion är sådant som är under förvandling, förändring. Det är aldrig stilla. Det rör sig. Man kan inte säga att det är si eller så. För i nästa stund så är det nån annanstans. Och har fått en ny betydelse.

Margareta

/kbg-blommor-himmel.jpg

                                     

Gör en Beställning, Kursanmälan eller Tidsbokning:


(Lämna tom)

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -

Din Väg Fram

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -

Packa gärna Din väska full med Tålamod, Tillit och Mod,    

på Din resa från oro till Lugn och från stress till Kraft.

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -   

- - - - - - - - - - - - - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - - 

11 Nov 2015