Insikter och ökat välbefinnande

Vi befinner oss alla på en utvecklingsresa genom livet och längs den vägen finns både insikter och ökat välbefinnande att finna.

Vår utveckling handlar inte bara om att lära sig nya saker. De största kliven framåt tar vi då vi kan släppa taget om sådant vi inte längre behöver. Tankar som mal i huvudet av gammal vana eller känslor vi inte längre minns varför de finns där. Tunga känslor som påverkar hur vi mår. Vi kan vara så vana vid hur vi känner oss och mår, så att vi inte har en tanke på att det är tyngre än nödvändigt.

Skuldkänslor kan bidra till att vi tycker att vi mår som vi ska. I själva verket så är det skuldkänslorna som har till uppgift att informera oss via vår upplevelse av dem, att det finns något vi faktiskt redan påbörjat att släppa taget om. För skuldkänslor vittnar om en medvetenhet om att obalans finns och att viljan att ändra på något och viljan till det goda – att vara utan skuld till något som blivit fel – finns inom oss, annars hade vi inte känt så. Annars hade det ju känts rätt och inte fel. Sen kan det även finnas andra skäl knutna till att man känner skuldkänslor genom kopplingen till de projiceringsmönster som vävs mellan människor i skapandet av tunga känslor.

Utveckling handlar mycket om att släppa tunga känslor, för det är just då som insikter väcks inom oss. Vi bär mer eller mindre olika tyngder i vår ryggsäck, och vi har ofta glömt hur de hamnade där.

Reiki hjälper oss att balansera vår energi och bli medveten om vad som är viktigt för oss här och nu.

Esoterisk rådgivning är olika vägar för att belysa vad som är viktigt för dig här och nu.

Nefertiti kosmisk healing handlar mycket om att släppa taget om sådant vi inte behöver. Man får en energihöjning, vilket underlättar för oss att släppa tyngder såsom olika präglingar, mönster och offerroller vi hamnat i och som vi är redo att släppa taget om.

När något nytt är på väg, så lämnas något gammalt. Det nya som kommer är de insikter och det ökade välbefinnande som följer då vi släpper det som nu har blivit för tungt för oss att bära på. Alla de insikter vi vinner längs vår väg, hjälper oss att se allt mer klart på saker och ting och parallellt med detta får varje gång begreppet lycka och glädje en uppdaterad version av sin innebörd. Allt tungt har en motpol som visar sig då vi släpper taget om det tunga, och den motpolen rymmer en lättnad vi förut inte hade en aning om att den existerade. Denna lättnad består av den lätta tanke och känsla som vi gör till vår då vi släpper det tungsinta som vi inte behöver längre.

Varje gång vi kan släppa taget om något som tynger oss, så blir vi något mer medvetna om vårt varande, allas vår gemensamma kärna och ursprung. Samtidigt kan vi i kraft av vår egen upplevelse alltmer börja ana hur polariteten steg för steg minskar till fördel för enhetsmedvetande, eftersom ljus behöver inte mörker så som mörker behöver ljus. Mörker behöver ljus, för i ljuset finns livsenergin. Ljuset har inget sådant behov av mörker. Mörker är bara en väg till ljuset. Denna väg kan vi kalla för det obehagligt goda, för det leder vidare till det som är gott för oss då vi släpper det. Mörker är frånvaro av ljus. Ljus är själva närvaron, varandet, livet. 

 

Margareta

                                       

Gör en Beställning, Boka en Tid

eller Anmäl Dig till Kurs,

Andlig Afton  eller  Healing Afton:


(Lämna tom)

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -

Sinnes Ro  -  Din Väg Fram

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -

Packa gärna Din väska full med Tålamod, Tillit och Mod,    

på Din resa från oro till Lugn och från stress till Kraft.

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -  

/28sinnesro.jpg 

- - - - - - - - - - - - - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - - 

6 Nov 2015