Hur Når Vi Frid och Fred?

Det sägs att kärlek är att släppa rädsla. Kärlek är mycket större än så. Varför är man då rädd och vad är man rädd för? Om vi först tänker oss tiden före rädslan. Vi har förväntningar av olika slag. Vi förväntar att andra ska bete sig på ett visst sätt. Vi förväntar oss att få något tillbaka då vi innan har gett något. Kärlek har koppling till frånvaro av förväntningar. De förväntningar vi har på andra grundar sig i att vi vill ha istället för att vi vill ge. Vi tror att det vi vill ha ska andra ge oss.

Projicering är en metod vi människor ofta använder för detta ändamål. Projicering handlar om att skuldbelägga andra så att man själv kan känna sig skuldfri. Man pratar i gåtor. Man skrämmer andra och vädjar till deras skuldkänslor och på så sätt skjuter man upp till framtiden att bli medveten om och se den egna skapade skulden. Är det då verkligen släppandet av rädslan som är kärlek? Det är snarare en del i processen.

/160824-1-himmel-ram-trad.jpg

Anledningen till att det är ofrid mellan människor och i förlängningen ibland även ofred mellan länder är i grund och botten att vi har så mycket förväntningar kors och tvärs som vi binder andra med. Vi skapar en skuld som egentligen inte finns. Vi skapar ett skuldtänkande, ett bristtänkande. Allt bottnar i alla dessa projicerade dubbelknutar här och där av förväntningar som knyts mellan människor. Detta skuld- och bristsamhälle underhåller per automatik rädslor hos människor. Det sprider sig på många nivåer såsom känslomässigt, mentalt, ekonomiskt.

Vi kommer inte tillrätta med detta system enbart genom att släppa rädsla. Anledningen till det är inte att det skulle vara fel att släppa rädsla. Anledningen är att rädslan är så intimt kopplat med att vi har så mycket ologiska förväntningar och krav. Kanske man kan säga att kärlek är att släppa projiceringsbeteende genom att sluta skuldbelägga andra för de egna skuldkänslorna, släppa förväntningar och släppa rädsla och i förlängningen medverka till att skapa ett samhälle där frihet, frid och fred är rådande.

Margareta

/161230-2-rosor-200-.jpg 

Gör en Beställning, Kursanmälan eller Tidsbokning:


(Lämna tom)

/161230-roslinje-rat.jpg

Packa gärna Din väska full med Tålamod, Tillit och Mod,    

på Din resa från oro till Lugn och från stress till Kraft.

/161230-roslinje-rat.jpg   

/170127-mindre-logga.jpg

7 Jul 2015