Den som ger får, en sanning med modifikation

Det man sår får man skörda, eller som jag såg att någon skrivit på Facebook idag: "den som ger, får". Att den som ger får, är en sanning med en viss modifikation. Det man ger, det får man tillbaka. Vad betyder det? Vad ger man? Man ger det synliga, det uppenbara, det alla kan se. Man ger också något annat samtidigt. Man ger alltid det uppenbara och det icke uppenbara samtidigt. 

Det icke uppenbara, det som inte är synligt för alla betraktare av situationen, vad är då det? Jo, det är våra avsikter, själva orsaken till varför vi ger.

 

- Ger vi för att vi vet att då minsann, då får vi, eftersom vi har gett? Vet vi inte riktigt vad vi vill? Lyssnar vi inte på oss själva, utan går mest på förväntningar vi upplever finns att leva upp till? Ger vi bara för att det är så man gör för att få? Då vet vi ju inte vad vi vill ha. Då ser vi inte heller vad vi får. 

- Ger vi samtidigt som vi har ett fattigdomstänkande, vi ser oss själva som fattiga på något sätt. Har vi någon form av bristtänkande då vi ger? Ger vi utifrån fattigdomstänkande så är det fattigdomstänkande med i givandet och vad förväntar vi oss då att få tillbaka?

- Ger vi för att vi vill få något tillbaka? Det är något vi vill ha. Vi ser själva givandet som igångsättningen av att vi kommer att få. Oavsett om det bär emot att ge och vi egentligen inte ger av hjärtat utan i kraft av en köpslående inställning? Tacksamhet och glädje över att få kan finnas med, men tanken och känslan stannar där. Vi tänker bara på oss själva och ser oss inte i ett större sammanhang. Ger vi för att vi vill själva ha något utan att reflektera över vad uppfyllandet av den önskan i förlängningen leder till? Vilka konsekvenser får vår önskans uppfyllelse? Vilka konsekvenser får det för andra, inte bara för mig själv? Reflekterar vi inte över det och tar det i beaktande, så sänder vi ut en samtidig önskan om begränsning eftersom det viktiga handlar om jag, mig, mitt. Vi kommer då att få uppleva hur andras tankar kretsar kring dem själva.

- Bedömer och värderar vi andras givande utan att reflektera över att vårt bedömande är en form av avgivande av energi och det är också en form av givande.  

- Ger vi utan att reflektera över att vi ger eftersom vi följer vårt hjärta?  

Vi kan växla mellan olika sorters mer eller mindre medvetna avsikter även om vi ofta bär något tema inom oss som då och då ploppar upp till att bli en upplevelse för oss. 

Det man ger, det får man tillbaka. Det osynliga i givandet är den bärande kraften som avgör hur långt energin kan sträcka sig.

- Ger vi för att då vi får så ger det oss möjlighet att kunna ge mer, så skapar det i förlängningen ett gränslöst flöde. Saker och ting börjar alltmer falla på plats. Den upplevelsen ger oss mersmak och vi känner igen oss de gånger vi låtit oss hamna i det flödet. 

Den som ger får, är en sanning med modifikation. Men det är ändå en sanning. Modifikationen består av vår växande förståelse för innebörden av begreppet. 

Då man ger med en önskan om att ha det man behöver för att må bra och i förlängningen då man mår bra och har det man behöver, önskar fortsätta ge vidare. Det är att vara i ett flöde, ett kosmiskt flöde. I ett sådant givande genereras givande och tagande till att alltmer bli samma sak. När alla får och har det de behöver, så behöver ingen be om något. Så länge vi behöver be om något och önska något för vår grundtrygghet, så är det för att vi ännu inte tillsammans har gjort klart den processen som leder till att var och en har vad den behöver och önskar när det gäller de grundläggande behoven. 

När alla har sina grundläggande behov tillgodosedda, så blir det mer tid över för den inneboende längtan efter att uttrycka kreativitet och skaparglädje, som bara väntar på att uttryckas mer av var och en. Vi kommer då att tillsammans skapa inte bara trygghet, för det finns och upprätthålls redan då. Utan vi kommer att bättre ta tillvara allas inre längtan efter att få utlopp för sin skaparglädje i vår värld, så att sådant som blir till glädje för alla får tid och resurser att slå ut i full blom. Vi kan idag inte i vår vildaste fantasi föreställa oss den vackra värld som kommer att gestalta sig i den framtid vi alla nu faktiskt sakta, men säkert är med om att bygga grundstenar till då vi släpper allt tungt vi bär på, och ger för att vi helt enkelt vill ge. Den härliga känslan av att vara i ett flöde är hur upplevelsen alltmer och allt oftare blir då vi ger från hjärtat och inte utifrån en dold agenda.

Vägen dit går genom kosmiskt flöde. Man behöver inte engagera sig i allt. Det kan ingen göra. Man engagerar sig i det som kommer i ens väg och som känns rätt. Inte för att någon annan säger att just det ska kännas rätt för dig, utan för att det är din upplevelse. Ibland måste man välja bort något, kanske tillfälligt, eftersom det blir för mycket intryck att hantera. Den egna upplevelsen är den kompass vi har.

Man får när man ger när man ger för att man vill ge.   

Längs vägen är det bra att vara observant på att alla de gånger man kommer på sig själv med att man inte handlar fullt ut i enlighet med en önskan vara del i detta flöde. Man halkar tillbaka i gamla väl invanda mönster och beteenden och får skuldkänslor för det. De gångerna tar man sig bäst in i flödet igen genom att bara släppa taget om de uppkomna skuldkänslorna och se det som en lärdom. Man har blivit ett snäpp klokare, så varför hålla sig kvar i skuldtänkande? Vi är ju på resa. Stannar gör man för att fika, sträcka på benen och titta på den vackra utsikten. Inte för att bygga vidare på små uppblossande skuldkänslor, inte heller fattigdomskänslor. Håll fokus på målet och låt allt du inte behöver bara blåsa bort. Släpp oroskänslan kring att du handlat fel. Skuldkänslor och oro är inget annat än tecken på att vi fått grepp om någon lärdom som tar oss vidare så fort vi släpper tunga känslor som håller kvar oss i känslan av att vi inte visste bättre förut. Förut har ju faktiskt redan passerat, nu är ju nu med den nya lärdomen som ger bränsle på resan.  

 

Margareta

                                        

 

Gör en Beställning, Boka en Tid

eller Anmäl Dig till Kurs,

Andlig Afton  eller  Healing Afton:


(Lämna tom)

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -

Sinnes Ro  -  Din Väg Fram

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -

Packa gärna Din väska full med Tålamod, Tillit och Mod,    

på Din resa från oro till Lugn och från stress till Kraft.

- - - - - - - - - - - -  - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - -  

/28sinnesro.jpg 

- - - - - - - - - - - - - oooOO - OOooo - - - - - - - - - - - - - 

1 Oct 2015