Allt är inte alltid vad det ser ut att vara

Allt är inte alltid vad det ser ut att vara.

Åsikter och värderingar vi har inverkar på hur vi tolkar vår omgivning.

Våra åsikter och värderingar säger mer om oss än vad det säger om det vi har åsikter om,

eftersom vi tolkar omvärlden utifrån vår egen ryggsäck.

 

Resan är målet.

Vi reser vidare för att komma ikapp nya insikter.

Ibland kan vi stanna upp en stund för att upptäcka att vi har varit framme hela tiden.

 

Allt är föränderligt och allt är sant på någon nivå,

tills man inser att det är en illusion.

Allt som har ett syfte är sant just där och då.

Det enda som består är varat inom oss.

Allt annat är vår klädnad, vår fasad.

Allt annat är skapat och föränderligt och är till för vår upplevelse på vår resa.

Upplevelser är en förutsättning för att kunna resa.

Upplevande och skapande är två sidor av samma mynt.

Den ena av dem leder alltid till den andra.

De illusioner som kommer fram av detta är nödvändiga som drivkraft.

Tack vare sin inneboende kraft att driva utvecklingen framåt då vi lär oss av dem,

så är illusioner den skugga som varat behöver för att kunna existera i världen,

som bränsle vid behov tills livet blir självgående.

Margareta

        

                                       

Gör en Beställning, Kursanmälan eller Tidsbokning:


(Lämna tom)

/161230-roslinje-rat.jpg

Packa gärna Din väska full med Tålamod, Tillit och Mod,    

på Din resa från oro till Lugn och från stress till Kraft.

/161230-roslinje-rat.jpg   

3 Jan 2015