Dimensionell Vägledning Medial Vägledning

Har du frågor du söker svar på? Har du funderingar och frågor och behöver vägledning för att komma vidare. Det kan vara frågor och funderingar du har rörande framtiden, kärlek, relationer, arbete, studier, ekonomi eller annat som du funderar över. Jag använder mig av Dimensionsvandring, Akashabiblioteket, Gudinnebiblioteket, Mästarbiblioteket, Änglabiblioteket, Galaktiska biblioteket och Änglakort för att hjälpa dig hitta svaren på de frågor du har om olika saker i livet. Förbered dina frågor i förväg, tänk på att en fråga kan rymma flera frågor.  

/170514-me-r-.jpg

Jag spår inte din framtid, för det skulle innebära att jag styr dina val. Dina val påverkar din framtid och det ska vara dina val. Däremot läser jag av de möjligheter och öppningar som finns längs din väg bland annat utifrån de val du gjort fram till nu. Ibland kan man även missa pärlorna längs vägen då man kanske fastnat i gamla vanor eller gammalt vanetänkande.

En timme här eller telefontid

Pris: 750kr inkl. moms

 

Gör en Beställning, Kursanmälan eller Tidsbokning:


(Lämna tom)

/161230-roslinje-rat.jpg

Packa gärna Din väska full med Tålamod, Tillit och Mod,    

på Din resa från oro till Lugn och från stress till Kraft.

/161230-roslinje-rat.jpg