HELGKURSER

 

/161230-roslinje-rat.jpg

Här kommer lite information om nyheter som kommer till hösten 2017.

Medial och Andlig utvecklingskurs kommer att få ett nytt upplägg.

Kvällskurserna i Medial och Andlig utveckling ersätts av 9 olika block som man kan gå enstaka eller flera och i den turordning man själv önskar. Block 3 är uppdelat i block 3A och 3B. Det är bara block 3B som har förkunskapskrav, man ska först ha gått block 3A. Det kommer att vara helgkurser istället för kvällskurser. Vid önskemål finns möjlighet att istället för lördag-söndag, ha kursen t.ex. två lördagar eller 2 söndagar i följd eller med fåtal veckor emellan. Block 1 motsvarar den tidigare steg 1 kursen. Block 2 motsvarar den tidigare steg 2 kursen med förbehållet att det kan vara lite tillägg i det nya.

Jag kommer att skriva in kursdatum för de olika blocken allteftersom jag hinner. Du är välkommen att mejla till [javascript protected email address] med önskemål om vilken kurs/vilka kurser du skulle önska att jag lägger in först. Eftersom det är så många block så hinns alla inte med under hösten och jag vill självklart prioritera turordningen efter vilka önskemål som finns.

Dessa mediala och andliga utvecklingskurser är sammantaget även kurser i personlig utveckling och esoterisk utbildning. För att få kursintyg ska man ha gjort inlämningsuppgifter och har man gått alla block och gjort alla inlämningsuppgifter så får man diplom att man är Esoterisk rådgivare. Så vill man gå alla steg/block, så är det utöver en personlig utvecklingsresa även en utbildning.  

Medial och Andlig utvecklingskurs i 9 BLOCK:

Helgkurser

Välj vilken kurs som intresserar dig. Medial och andlig utvecklingskurs finns som helgkurser i 9 olika block. Jag har satt samman kurserna på ett sådant sätt att man inte behöver ha förkunskaper utan du kan hoppa direkt in och börja med det block som känns är rätt för dig just nu. Den absolut viktigaste kunskapen och metodiken som är betydelsefull i allt medialt och esoteriskt energiarbete finns med precis där det behövs. Block 3 finns uppdelad i 3A och 3B, där 3A är förkunskap men måste ha för att kunna gå kursen block 3B. 

Du som vet vilket block i Medial och Andlig utvecklingskurs

du önskar gå:

Anmäl att du önskar gå medial och andlig utvecklingskurs, och vilket block du önskar gå till info@dinvagfram.se

Det är begränsat med platser, fyra, men max sex personer på varje kurs, så tänk på att anmäla dig i god tid.

Du kan se kursdatum i kalendern.

Jag lägger in nya kurser efter önskemål, det är bara att mejla till info@dinvagfram.se om just den kursen du önskar gå ännu inte finns med i kalendern. 

Varmt välkommen till Medial och Andlig utvecklingskurs i Reikistugan i Älvsbyn!

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 1

Energimedvetenhet

Auran & 7 chakra

Känner du av andras känslor och stämningar som om det vore dina egna. Lär dig skilja på vad som är din egen energi och vad som är andras. Jobba med din egen aura och lär dig en djupare förståelse för chakras betydelse. Lär dig genom olika chakraövningar finna om och var du har obalans just nu och hur du skapar balans. Upplev meditationen för ditt eget välbefinnande och personliga utveckling. Upptäck och utveckla din mediala förmåga. 

Kursinnehåll:

Kursinnehåll är space clearing, heligt rum, personligt heligt rum i auran, psykometri och energiavläsning på olika föremål, bilder, platser med mera. Olika sätt som kan man ta emot information vid energiavläsning. Lära känna sin egen aura. Kunskap om hur och varför man jobbar med sin aura i energiarbete. Vad är energimedvetenhet. Vi gör övningar med auran. Hur man tar bort tung energi från sig själv, från andra eller från ett rum. Övning för att öka sin medialitet. Vi gör chakra övningar. Energiavläsning på platser, både fysiskt och distans. Vi läser även tiden. Vägledda meditationer. Övning för att öva upp förmågan att se auran. Energiskydd eller flöde, vad skillnaden är. 

Jag rekommenderar att du läser boken "Psykometri och energiavläsningar" av Solkarina

Inför denna kurs är de avsnitt i boken som handlar om psykometri aktuella.

Lördag - Söndag 
Tid: kl.09.00 - 17.00
Plats: Reikistugan, Älvsbyn
Pris: 1900kr

/161230-roslinje-rat.jpg

 

BLOCK 2

Vår utvecklingsresa

Energiavläsningar

Djurkommunikation

Kursinnehåll:

Kursinnehåll är andliga och personliga utvecklingsnivåer. Karmas fyra nivåer. Personliga, själsliga och andliga jaget. Aurans fyra nivåer. Vad våra sju chakra står för och hur de samverkar i utvecklingsprocessen. Hur du gör energiavläsning på en klients aura, sju chakra och kvinnliga och manliga sidan. Energiavläsning chakra och aura. Bodyreading. Energiavläsning barn och ungdom, energiavläsning relation. Djurkommunikation.

Jag rekommenderar att du läser boken "Psykometri och energiavläsningar" av Solkarina

Lördag - Söndag 
Tid: kl.09.00 - 17.00
Plats: Reikistugan, Älvsbyn
Pris: 1900kr

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 3A

12 chakra 144 dimensioner

Kontakta Andliga Guider och Änglar

Upptäcktsresa genom 144 dimensioner där vi möter andliga guider och änglar.

Kursinnehåll:

12 chakra kunskap. 144 dimensioner. 12 chakra meditation. Det kosmiska trädet. Med hjälp av olika övningar och meditationer kontaktar vi olika dimensionella plan, t.ex. naturväsen, kraftdjur, andra sidan, skyddsänglar, uppstigna mästare, ärkeänglar, högre jag.  

Lördag - Söndag 
Tid: kl.09.00 - 17.00
Plats: Reikistugan, Älvsbyn
Pris: 1900kr

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 3B

Ta emot Budskap från Andliga Guider och Änglar

Ta emot Budskap från Högre Jaget

Förkunskaper: Block 3A

Kursinnehåll:

Vi fortsätter att kontakta andliga guider och änglar i de olika dimensionerna. Vi övar på olika metoder och tekniker för att ta emot budskap från de andliga guiderna och änglarna. Det kan vara t.ex. kraftdjur, naturväsen, andra sidan, skyddsänglar, ärkeänglar, uppstigna mästare. Vi tar emot budskap från det högre jaget. 

Lördag - Söndag 
Tid: kl.09.00 - 17.00
Plats: Reikistugan, Älvsbyn
Pris: 1900kr

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 4

Andra sidan

Platsavläsning

Tunneln av Ljus

Assistans av Änglar

Kursinnehåll:

Vi övar på kontakten med andra sidan med olika metoder och tekniker. Aurakunskap och kunskap om tredje och fjärde dimensionen som är viktig att använda sig av för att veta att det är den andra sidan man har kontakt med och inte astrala nivåer i den tredje dimensionen. 

Platsavläsning och skillnad på andeväsen, minnesspår och tung energi. Energistäda och höja energin där det finns tung energi. Tunneln av ljus och assistans av änglar.

Lördag - Söndag 
Tid: kl.09.00 - 17.00
Plats: Reikistugan, Älvsbyn
Pris: 1900kr

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 5

Änglar

Ängla kort

Änglabiblioteket

Kursinnehåll:

Vi kontaktar olika änglar och hämta budskap från dem.

Du får lära dig Änglakortsläggning och du besöker Änglabiblioteket där du lär dig

medial vägledning: hämta svar på frågor, med änglarnas hjälp.

Lördag - Söndag 
Tid: kl.09.00 - 17.00
Plats: Reikistugan, Älvsbyn
Pris: 1900kr

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 6

Akashabiblioteket

Medial Vägledning

Tidigare Liv

Kursinnehåll:

Du besöker Akashabiblioteket där du får möta din andliga guide, du lär dig medial vägledning, hur man hämtar meditationer och hämtar information om livsuppgift i Akashabiblioteket. Du lär dig också hämta information om tidigare liv och framtida liv.

Lördag - Söndag 
Tid: kl.09.00 - 17.00
Plats: Reikistugan, Älvsbyn
Pris: 1900kr

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 7

Auramålning med Tolkning

Måla och Tolka Aurafärgerna mellan Två Personer

Kursinnehåll:

7 chakrakunskap. Färgers betydelse. Tolkning av färger och hur man förstår betydelsen av färgernas placering i auran. Auramålning, vi övar på att se färgerna i auran, målar och lär oss tolka det. Vi målar också var vi ser andliga guider och änglar runt en människa. 

Auramålning relation: vi målar relationen energimässigt i aurafärgerna mellan två människor och tolkar det. 

Lördag - Söndag 
Tid: kl.09.00 - 17.00
Plats: Reikistugan, Älvsbyn
Pris: 1900kr

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 8

Naturväsen Devariket

Kursinnehåll:

Vi kontaktar naturens väsen, såsom t.ex. stenarnas och trädens andar. Vad som är viktigt att tänka på när vi kontaktar naturväsen. Vi lär oss hur vi kontaktar devarikets invånare och lär känna denna vibration.

Lördag - Söndag 
Tid: kl.09.00 - 17.00
Plats: Reikistugan, Älvsbyn
Pris: 1900kr

/161230-roslinje-rat.jpg

BLOCK 9

Kanalisera Budskap

Kanalisering

Kursinnehåll:

Det är stor skillnad på energiavläsning, kanalisera budskap och kanalisera. Genom att uppleva skillnaden, så förstår vi. Det är så man verkligen lär sig. I detta block så kanaliserar vi till att börja med budskap från t.ex. Kristusmedvetandet, Uppstigna mästare och högre jaget. Vi går sidan vidare med att kanalisera och kontaktar guider eller änglar från högre dimensioner. Då vi fått upplevelsen när guiden eller ängeln kommer och även upplevt när guiden eller ängeln lämnar oss, det är då vi vet att vi har kanaliserat. 

Lördag - Söndag 
Tid: kl.09.00 - 17.00
Plats: Reikistugan, Älvsbyn
Pris: 1900kr

 /161230-roslinje-rat.jpg

MEDITATIONSKURS - PERSONLIG UTVECKLING

 

Änglamedvetande

Änglamedvetande är en helgkurs där du gör en djupare inre resa med 12 olika vägledda meditationer. Meditationerna leder dig in på en resa till din Sanna Essens. De aktiverar minnen om den du är, din livsplan och din livsväg. Du får diplom i Änglamedvetande och lär dig göra energiöverföringar och energiarbete med Sann Essens 12 änglar.

Läs mer...

/161230-roslinje-rat.jpg

HEALING

 

Nefertiti Kosmisk Healing, steg 1

 

Välkommen till en healingkurs tillsammans med änglarna, gudinnorna, mästarna, galaktiska guiderna och din själsgrupp. Nefertiti kosmisk healing är en energimetod i den femte dimensionen.

Nefertiti kosmisk healing är en hög vibrerande energimetod för andlig och personlig utveckling.

Vi arbetar med 12 chakra och 144 dimensioner i kontakt med moder jord och vintergatan.

Vi arbetar i ett kosmiskt flöde med helandets lagar enligt den heliga geometrin och skapar ett heligt utrymme för änglarna, gudinnorna, de uppstigna mästarna och de galaktiska guiderna att verka.

Man får en energihöjning, vilket påverkar din medvetenhet och möjliggör att släppa taget om präglingar, mönster, offerroller, draman, smärta, värk, tunga känslor och energier som då kan transformeras och leda till ett ökat välbefinnande.

 

Healingmetoder du får lära dig i steg 1:

• Gudinnehealing
• Galaktisk healing
• Mästarehealing
• Änglahealing
• Själsgruppshealing
• Själsåtervinning
• Nefertiti kosmisk healing

Under steg 1 får du 4 initieringar.

• 1 initiering till änglarnas rike för att etablera kontakt i healingarbetet med dem
• 1 initiering till de galaktiska guiderna och mästarna och gudinnorna
• 1 initiering till Lemuria-energin och återkoppling till den femte, sjätte och sjunde dimensionen
• 1 initiering till blåkopian, den kosmiska planen / flödet – återställer det kosmiska nervsystemets funktion, ljuskroppens flöde.

Läs mer... 

/161230-roslinje-rat.jpg

Nefertiti Kosmisk Healing, steg 2

 Kursinnehåll

 • 12 chakra initiering aktivering av 144 dimensioner
 • Initiering i helig geometri och Shamballa vibrationen ( 352 symboler, mantran)
 • Ärkeänglarnas initiering till alla änglarikena Kristallkroppsaktivering Kristusaktivering
 • Förståelse för symbolen flower of life och hur frekvenser manifesterar liv.
 • Förståelse för indigo, kristall och regnbågsmänniskorna som är utvecklingsprocesser för den 3,4,5 dimensionen.
 • Meditation och aktivering av diamantkroppen genom själsstjärnans chakra och jordstjärnans chakra.
 • ( egenhealing) samt ( sända på distans)
 • Distanshealiing med änglarna, mästarna, gudinnorna, galaktiska guiderna, själsgruppen eller för att återhämta en själsbit.
 • Hur du skapar en ljuspyramid i din personliga sfär
 • Helande med ögonen – hur du sänder en hel healingbehandling med ögonen
 • Skapa en healingbank - som klienter och vänner kan hämta behandlingar ur.
 • Öppnandet av ljuskroppen, kanaler för aktivering av ljuskroppens medvetande Aktivering av ditt personliga merkaba
 • Shamballa meditation för att lära känna Shamballas vita och svarta kristaller.
 • Kristallkroppsaktivering - där du får lära dig att aktivera kristaller i kroppen på dig själv och andra i syfte att höja vibrationern och skapa ett större flöde.

Läs mer...  

/161230-roslinje-rat.jpg

Nefertiti Kosmisk Healing, steg 3

Nefertiti Kosmisk Healing, steg 3 och lärarkursen

Steg 3 

Förkunskaper är grundkursen och fortsättningkursen steg 1 och 2. Den här kursen är för dig som vill utbilda dig till lärare eller fördjupa ditt energiarbete ytterligare. Efter steg 3 kan du gå registeringskursen för att själv lära dig hur man utbildar i Nefertiti kosmisk healing.

 • Initiering till Gudinnan Maat och de 12 pyramiderna
 • Initiering till Gudinnan Nefertiti och det, kosmiska nervsystemet
 • Aktivering av Lemuria energin genom Lemuria-symbolen
 • Aktivering av den heliga cirkeln genom uppstigna mästare, galaktiska guider, änglarna och gudinnorna.
 • Den vita Buddha aktivering i kronchakrat
 • Genomgång hur du utbildar i NKH för dig som går Registeringen till lärare i NKH
 • Dödsprocessen filosofiska tradition
 • Samtalet och helandet
 • Aurahealing
 • Helande av stjärnfödda för att etablera kontakt med själsgruppen
 • Manifestationens lagar
 • Helandet av jorden och sfäriskt helande
 • Kanalisering och energiöverföring med Nefertiti
 • Nefertitis helande metod på nervsystemet
 • 3 ögat aktivering, mystikernas helande

Obeservera att du kan inte lära dig NKH genom boken, du behöver den som hjälpmedel för de initieringar och det sammanhang och de energiövningar du får av din lärare.

Efter avslutad steg 3 har du möjlighet att bli NKH lärare och själv lära ut.

/161230-roslinje-rat.jpg

 

Gör en Beställning, Kursanmälan eller Tidsbokning:


(Lämna tom)

/161230-roslinje-rat.jpg

Packa gärna Din väska full med Tålamod, Tillit och Mod,    

på Din resa från oro till Lugn och från stress till Kraft.

/161230-roslinje-rat.jpg   

/2-logga-netas-farger.jpg